Рівненський ліцей №27 Рівненської міської ради

Головна Новини Досягнення Розклади Оголошення

Адміністрація

 

                           Звіт директора Рівненського ліцею  № 27                

                          Рівненської міської ради за 2022-2023 н.р.  

    На 05 вересня 2022 року в ліцеї налічувалося 44 класи, у яких навчалося 1174 учні. Навчання було організоване за такими формами: інституційна (очна, з використанням технологій дистанційного навчання) та індивідуальна ( екстернатна 76 учнів, сімейна 4 учні, педагогічний патронаж 1 учень). На кінець навчального   року в ліцеї було 47 випускників 11-х класів та 111 9-х класів.  Також  1 учень 9 класу отримав свідоцтво з відзнакою,  4 учні нагороджені золотою медаллю, 1 учень- срібною медаллю. 30 учнів 5-8, 10 класів нагороджено Похвальним листом за високі досягнення у навчанні.

    Учні 1-В, 2-В, 2-Г, 3-А, 4-Г, 5-В, 6-В, 6-Г, 7-А, 8-Г, 9-В навчалися за програмою  науково-педагогічного проєкту Інтелект України. У школі створено 4 інклюзивні класи (1-Г, 3-Г, 4-Д, 5-Г), у яких навчається 6 учнів з особливими освітніми потребами.

       Крім того, учні 1-4 класів вивчали курси за вибором:

-       Християнська етика в українській культурі - 4- ті класи.

-        Учні 5-6 класів українознавство.

       Факультативно учні вивчали:

-       Рівнезнавство -- 5-ті класи;

-       Досліджуючи гуманітарне право - 9-ті класи;

-       Українознавство 7 - ті класи;

-       Вчимося бути громадянами -- 8 класи.

     У старшій школі профільне навчання здійснювалося за такими напрямками:

10-А, 11-А філологічний ( українська філологія);

10-Б, 11-Б економічний;

10-В філологічний.

Забезпечуючи освітній процес в умовах воєнного часу, для учнів ліцею було організовано очне навчання з використанням технологій дистанційного  навчання. Адміністрацією закладу, вихователями, учителями була проведена системна робота щодо наповнення якісним контентом змісту дистанційної освіти. Злагоджена робота педагогічних колективів, наполегливість та старанність учнів, контроль та відповідальність з боку батьків - усе це забезпечило належне засвоєння учнями навчального матеріалу та сприяло успішному завершенню навчального року. Однак проблеми щодо організації очного навчання з використанням технологій дистанційного навчання є

         На виконання навчального та річного плану роботи ліцею, наказу по ліцеї 31.08.2023 № 66 Про зміст, структуру і форми методичної роботи з педагогічними працівниками 2022-2023 н.р., система методичної роботи в ліцеї у 2022-2023 н.р. здійснювалася відповідно до Законів України Про освіту, Про повну  загальну середню освіту, Державних стандартів початкової  загальної, базової і повної середньої освіти, Концепції Нової української школи, річного плану роботи ліцею, а також відповідно до завдань визначених у річному плані. Головне зусилля методичних структур було спрямоване на надання реальної, дієвої допомоги педагогам в реалізації сучасних підходів, створенні умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників та  визначення власної освітньої траєкторії кожного педагога, а також методичні рекомендації педагогам щодо навчання в умовах війни. Уся методична робота планувалась і проводилася за результатами діагностики професійної компетентності педагогів, самоаналізу діяльності та з урахуванням  сучасних освітніх потреб. В умовах  воєнного часу значну частину заходів було проведено  онлайн.

        Методичну роботу ліцею координувала  методична рада. Упродовж 2022-2023 н.р. проведено 4 засідання, на яких було розглянуто такі  важливі питання:

- Сучасні тенденції навчання  у 2022-2023 навчальному році.

- Роль педагога у формуванні психологічно безпечного середовища.

- Організація педагогічної  діяльності та навчання здобувачів освіти.

- Портфоліо  вчителя як форма узагальнення педагогічного досвіду.

- Підсумки діяльності професійних спільнот за  2022-2023 н.р.         

- Організація очного навчання з використанням технологій дистанційного навчання в умовах війни.

- Формування інформаційної компетентності вчителів.

- Робота з обдарованими дітьми.

          З метою підвищення методичного рівня вчителів у ліцеї проводилися інструктивно-методичні наради. Важливу роль у зростанні методичної майстерності відіграють педагогічні ради, семінари, педагогічні читання, педагогічна майстерня вчителя тощо. Треба зазначити, що вони проводяться з використанням нетрадиційних активних форм та новітніх технологій. Саме на таких теоретико-практичних засіданнях удосконалюються інноваційна обізнаність і майстерність педагогів. У 2022-2023 н.р. проведено колективні методичні заходи, передбачені в річному плані. У структурі методичної роботи однією з найважливіших форм діяльності є засідання ліцейних професійних спільнот, метою яких є створення умов для самоосвіти вчителів, підвищення їхньої професійної майстерності.       

          У 2022-2023 н.р. працювало 9 професійних спільнот:  учителів словесного циклу, учителів суспільно-природничих предметів; учителів англійської  мови; учителів математики, фізики та інформатики; учителів технологій та мистецтва; учителів  хімії, біології та основ здоровя; учителів фізичної культури та предмету Захист України; учителів початкових класів; класних керівників. Засідання методичних обєднань проводилися з використанням активних форм роботи. Розроблена тематика та план проведення кожного засідання. У практичній частині після проведення показових уроків учителі значну увагу приділяють самоаналізу та аналізу уроків, перегляд та обговорення майстер-класів, уроків, презентацій педагогів області та України, що  сприяє підвищенню їхньої  методичної компетенції. Методична рада ліцею чітко координує діяльність професійних спільнот через їх голів. Щорічний аналіз роботи професійних спільнот свідчить про вдосконалення планування, форм і методів проведення як теоретичної, так і практичної частини засідань.

      З метою розвитку інтересу учнів до вивчення навчальних предметів, поглиблення знань, розвитку творчих здібностей школярів згідно з річним графіком проведено предметні тижні, однак не всі. Аналіз проведених тижнів засвідчує, що під час організації та проведення позакласної роботи вчителі використовують переважно активні форми роботи, які формують інтерес та викликають зацікавленість учнів до вивчення предметів, активізують їхню пізнавальну діяльність. Однак, навчаючись в умовах  воєнного часу, значна частина запланованих заходів не була проведена, деякі відбувалися онлайн. Тому цей напрям методичної роботи потребує оновленого інноваційного підходу.

      З метою організаційної та методичної підтримки педагогів, надання реальної, дієвої допомоги педагогам у реалізації сучасних підходів, створення умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників та  визначення власної освітньої траєкторії кожного педагога; підвищення професійної компетентності педагогів щодо організації ефективного освітнього процесу в умовах адаптивного карантину,  в умовах війни та дистанційного навчання в ліцеї були проведені методичні заходи:

-  Педрада-звіт Підсумки роботи педагогічного колективу за 2021-2022 н.р. та основні завдання і пріоритетні напрямки діяльності на 2022-2023 н.р.;

-  Педрада-дискусія  Роль педагога у формуванні освітнього безпечного середовища, що належить дітям;

-  Педрада-методичний діалог Оцінювання в 5-х класах НУШ: особливості і проблеми;

-  Педрада-квест Оцінювання без знецінювання;

-  Теоретико-практичний семінар Психологічна допомога учасникам освітнього процесу;

-  Педагогічні читання Упровадження в 5 класі Нового Державного стандарту базової середньої освіти;

-   Засідання за круглим столом  Пошук методик і форм роботи з дітьми з ООП;

-  Педагогічний консиліум Адаптація учнів 5-х класів до умов навчання в середній ланці. Дотримання наступності. 

-  Методична нарада: Значення інтернет-ресурсів у житті сучасного здобувача освіти та можливість їх використання в дистанційному навчанні;

-  Методична нарада Упровадження ідей  НУШ в 5-11кл. (динамічний освітній простір для здобувачів освіти,  різноманітні форми й методи роботи (ранкові зустрічі, створення інтелект-карт, лепбуків, інтернет-мемів,  хмар слів, проведення квестів та веб-квестів і т.д).

          Активно велася робота школи молодого вчителя, яка працювала у форматі консультаційного пункту і для молодих, і для малодосвідчених учителів.

       Педагоги беруть участь у фахових конкурсах, різних формах методичних заходів, передбачених КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників, РОІППО, МОН України. Педагогічні працівники поширюють власний професійний розвиток, здійснюють інноваційну освітню діяльність.  

             Творчою лабораторією для вчителя є навчальний кабінет, його матеріально-методичне забезпечення. Упродовж року педагоги поповнюють кабінети технічними засобами навчання, дидактичним та роздатковим матеріалами, необхідною літературою. Огляди-конкурси, які проходять у ліцеї щороку, спонукають педагогів до систематичної роботи щодо зміцнення та оновлення матеріально-методичної бази.

      У ліцеї створено належні умови для самоосвіти вчителя. Педагоги беруть участь у навчальних семінарах, квестах та тренінгах, про що звітуються  на засіданнях професійних спільнот, педагогічних рад. Керівники професійних спільнот розміщують інформацію про діяльність на інформаційному сайті ліцею.

         Значну роль у самоосвіті педагога відіграє взаємовідвідування уроків, що сприяє запозиченню кращих форм і методів роботи, спонукає вчителя до пошуку нових методів, активізує творчу ініціативу. Педагоги отримували Методичний порадник щодо удосконалення структури сучасного уроку, використання інноваційних технологій, технік формувального опитування.

        У 2022-2023 н.р. курсову підготовку на базі РОІППО, згідно з графіком та відповідно до поданих заявок, пройшли всі педагогічні працівники. Також підвищували кваліфікацію поза межами плану підвищення кваліфікації ліцею шляхом інформальної освіти (самоосвіти) та участі в різних формах методичних заходів.

        З метою стимулювання цілеспрямованого підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників, їх самоосвітньої діяльності, розвитку творчої ініціативи реалізується система заходів, спрямована на всебічне оцінювання педагогічної діяльності. Результати напрацювань педагоги узагальнювали в учительському електронному портфоліо. Проатестовано 27 педагогічних працівників, двоє із них  за результатами успішної сертифікації. За результатами атестації, якісний показник освітньої кваліфікації вчителів зріс. Так, 21 вчителю встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії спеціаліст вищої категорії, із них 3 педагогам (Антонюку С. В., Бовгирі Л. М., Ібіш М. Б.,  ) встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню старший учитель; 10 педагогам встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню учитель-методист (Андрійчук О. С. Бачинській І. М., Василишиній В. В., Дяченко Г. М., Кравчуку В. М.. Пироговій Н. В., Шатохіній Г. В., Шевчуку М. П., Шинкарук Л. В., Юхимець Л. А., ); 3 педагогам  (Антонюк О. В., Поліщук А. С., Чепурку В. Б.) присвоєно педагогічне звання старший учитель; 2 педагогам ( Котик Л. П., Кравчук О. Д. ) присвоєно педагогічне звання учитель-методист; Красновській Л. О. присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії; Коханевич А. В. присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст другої категорії; Плетюку В. С. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії спеціаліст; керівнику гуртка Плетюку В. С. встановлено відповідність раніше присвоєному 12 тарифному розряду; керівнику гуртка Нагорній Н.І. присвоєно 11 тарифний розряд.

         У системі проводилась робота з батьківською громадськістю: здійснено моніторинг інформованості батьків з метою вивчення проблем, що виникають у батьків першокласників, пятикласників, десятикласників (співбесіди, анкетування); проводилися класні батьківські збори з основних питань організації освітнього процесу, безпеки життєдіяльності учнів. 

          На кінець 2022-2023 н.р. в ліцеї, відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, здійснено моніторинг та самоаналіз організації освітнього процесу за 4 напрямами, результати якого узагальнено в довідці. Проведено та проаналізовано анкетування педагогічних працівників, здобувачів освіти та їхніх батьків. 

          Отже, роботу методичної ради та усіх її структур 2022-2023 н.р. вважати такою, що сприяла реалізації Концепції НУШ, річного плану роботи ліцею та основних завдань.

         Відповідно до  плану роботи з обдарованими дітьми, затвердженого наказом Рівненського ліцею №27 №96-осн. від 10.10.2023 року Про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2022-2023 н.р., з метою пошуку та підтримки творчо обдарованих дітей, розвитку їхніх здібностей педагогами ліцею налагоджена ґрунтовна, системна робота, яка охоплює різні сфери творчої пізнавальної діяльності учнів як на уроках, так і в позаурочний час.

Враховуючи особливості організації освітнього процесу в умовах пандемії та в умовах воєнного стану, учителі долучають учнів до навчально-пошукової діяльності. Крім того, здійснюється  мотивація творчої діяльності  школярів. Це дає можливість оптимально долучати обдарованих учнів до участі в олімпіадах, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт МАН, інших інтелектуальних предметних конкурсах, які проходили як у форматі офлайн, так і онлайн. Тож у 2022-2023 н.р. 67 учнів (минулого року 50) стали призерами предметних конкурсів.

                      За результатами проведення І (міжшкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів  35  призерів ліцею було подано в заявках на участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, і 22 із них стали призерами (додаток 1).  Так, учні ліцею взяли участь у 9 предметних олімпіадах і з кожного предмета стали призерами: 2 учні посіли І місце, 7 учнів ІІ місця та 11 учнів ІІІ місця. 5 учнів є призерами 2-х  олімпіад, що свідчить про різнобічні інтереси та обдарованість дітей. Зокрема, Цапяк Вікторія (7 клас) фізика, українська мова та література; Мовчанюк Анастасія (8 клас) географія, українська мова і література; Шевчук Любомир (9 клас) біологія та хімія; Зіньков Андрій (11 клас) економіка, географія; Поліщук Максим (11 клас) економіка, англійська мова.

                     Найбільшу кількість призерів підготували вчителі економіки (7). Учні з цього предмета демонструють стабільно  високий  рівень знань, що свідчить про добре налагоджену систему роботи з обдарованими дітьми. Однакову кількість призерів (по 2)  підготували вчителі української мови і літератури, математики, географії, англійської мови, фізики.

                      У підготовці школярів до ІІ етапу олімпіад найбільш результативною є робота таких учителів: Харіва Б.Я. 7 призерів, Красновської Л.О. підготувала 4 призери (1 з географії та 3 з економіки),  по 2 призери підготували вчителі Лагоднюк В.А. та Загури О.В. По одному призеру підготували вчителі Пирогова Н.В., Кондратюк Т.В., Сметаніна С.В., Васевич Т.В., Шевчук М.П., Дяченко Г.М., Дяба С.Л.

         За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, призерами стали 4 учні: троє з економіки посіли ІІІ місця ( учителі Харів Б.Я. (3 учні) та Красновська Л.О. (1 учень) та 1 учениця з географії посіла ІІІ місце ( учитель Дяченко Г.М.).

         Учні ліцею брали участь в учнівсько-студентській олімпіаді з математики НУВГП, і Борисюк Олександр, учень 9 класу, став переможцем (І місце, учитель Шатохіна Г. В.).

         Учителі англійської мови долучили учнів до участі в інтерактивній олімпіаді з англійської мови. За результатами проведення, сертифікати призерів (І та ІІ місця) отримали 3 учні 8-Г класу (учитель Малик Н. Ф.)  та сертифікати призерів (ІІІ місця, учитель Загура О. В.). отримали 4 учні 9-В класу.

Учителі школи долучають учнів до науково-пошукової діяльності та участі їх у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН (додаток 2). Про це свідчать результати, які показують учні під час захисту  науково-дослідницьких робіт (додаток 2). У  2022-2023 н.р. призером І етапу МАН стала Мовчанюк Анастасія (8-Г клас), яка посіла І місце ( учитель Вознюк О. В.). Призером  обласного етапу конкурсу стали 4 учні:  Яровка Анастасія (І місце,  секція Менеджмент та маркетинг. 3 учні стали призерами в секції Зарубіжна література , учитель Вознюк О. В.: Рембовська Євгенія (ІІ місце), Мовчанюк Анастасія (ІІІ місце), Лазаревич Дмитро (ІІІ місце). Яровка Анастасія була учасником всеукраїнського етапу та гідно захистила свою роботу.

       Учителі долучають учнів до наукової діяльності через співпрацю з вищими навчальними закладами та з навчальним центром МАН України.Так, учениця 8-Г класу Мовчанюк Анастасія ( учитель Вознюк О.В.) брала участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції Пріоритети філологічної освіти, що відбувалася на базі РДГУ.  Учені 9-В класу Сметанюк Олександр та Концимал лілія ( учитель Вознюк О. В.) навчалися на курсі Аналіз літературного твору в межах Всеукраїнської школи з літературознавства МАН України. Учениця 8-Г класу брала участь у міській науково-практичній конференції У світ відкриттів через МАН (учитель Вознюк О. В.).

      Учні щороку є учасниками  предметних конкурсів (додаток 3). Так, цьогоріч призерами  ІІ (проміжного) етапу  Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка стало 3 учнів: учениця 8-Г класу Мовчанюк Анастасія (ІІІ місце, учитель Сметаніна С. В.), учениця 10-А класу Сисонюк Іванна (ІІІ місце, учитель Коваль Л. С.), учениця 11-А класу Бовгиря Ельвіра (ІІІ місце, учитель Поворознюк О. Д.).

         Призерами ІІ (проміжного) етапу  ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика стало 4 учнів: учениця 6-Г класу Волошина Вікторія (ІІІ місце, учитель Кондратюк Т. В.), учениця 7-А класу Цапяк Вікторія (ІІІ місце, учитель Кондратюк Т. В.), учениця 8-Г класу Мовчанюк Анастасія ( ІІІ місце, учитель Сметаніна С. В.) та учениця 10-А класу Сисонюк Іванна (ІІІ місце, учитель Коваль Л. С.).

         Учень 6-В класу Волошинський Костянтин став призером І (міського) етапу обласного дистанційного конкурсу читців-декламаторів Живи, Кобзарю, в памяті людській (ІІІ місце, учитель Банькова С. В.) та призером обласного інтернет-фестивалю учнівської творчості Мій улюблений твір Т. Шевченка (ІІІ місце, учитель Банькова С. В.).

      Керівник шкільного Євроклубу Загура  О.В. щороку долучає учнів до заходів, що відбуваються у рамках проведення Дня Європи. Так, учні 11-А класу Овдієнко Микита та Меліх Вікторія стали лауреатами загальноміського конкурсу відеороликів Європа в моєму місті.

         Учитель історії Шевчук Михайло Петрович долучив учнів до участі в конкурсі учнівської творчості Обєднаймося ж, брати мої (номінація Історія України та державотворення). За результатами конкурсу, учениця 8-В класу Шовкопляс Катерина стала переможцем (І місце) міського, обласного та всеукраїнського етапів конкурсу.

         Долучають учнів до участі в предметних конкурсах учителі спільноти біології та основ здоровя Маркевич А. М. та Мельникович О. А. Призерами ( ІІІ місце) міської екологічної гри Ключі від парку стала команда учнів 7-А класу ( учитель Маркевич А. М.). Призерами І етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу Молодь обирає здоровя в номінації Літературно-спортивна мінікомпозиція стала команда учнів 5-В класу і посіла ІІІ місце; у номінації Плакат двоє учнів 8-А класу посіли ІІІ місця; у номінації Фотографія учень 5-В класу посів ІІ місце ( учитель Мельникович О.А.).

    Результативною є робота керівників гуртків: учні стали призерами обласного етпу етноконкурсу колядок, щедрівок, різдвяних переспівів Вифлеємська зірка: ІІ місце Марчак Владислава (2-Г клас); ІІІ місце гурт 5-х класів ( керівник вокальної студії Марчак О. В.); ІІ місце хоровий колектив 2-4-х класів (керівник гуртка Нагорна Н. І.). Призерами обласного огляду-конкурсу української естрадної пісні Юна зірка стали  такі учні: Дзьолось Дарія, учениця 10-А класу ІІІ місце; Декальчук Назар, учень 5-Б класу ІІ місце (керівник вокальної студії Марчак О. В.).

Учитель образотворчого мистецтва Гук Ж. О. долучала учнів до мистецьких конкурсів. Як результат, призерами міських виставок-конкурсів малюнку стало 10 учнів та 1 учениця призером обласного етапу конкурсу учнівської творчості Обєднаймося ж, брати мої.

Керівники  гуртків Котик Л.П.та Однорог О.В. активно спонукали учнів до участі в міських та обласних конкурсах.

         Керівник гуртка Однорог О. В. підготувала 7 призерів міських конкурсів Новорічний сувенір, Український орнамент Перемоги,  Обєднаймося, брати мої та Знай і люби свій край;  4 призери обласного етапу та 3 призери всеукраїнського етапу ( усього 14 призерів).

Керівник гуртка Котик Л.П. підготувала  3 призерів міського етапу конкурсів Новорічна композиція,  Обєднайтеся, брати мої та  Знай і люби свій край; 3 призерів обласного етапу та 2 призерів всеукраїнського етапу (усього 8 призерів).

В умовах проведення карантинних заходів і педагоги, і учні долучалися до   онлайн-конкурсів, заочних творчих фестивалів і ділилися своїми успіхами в соцмережах. І Котик Л.П., і Однорог О.В. проводили майстер-класи для учнів, педагогів та батьків з виготовлення оберегів для підтримки захисників України.

Спортивні досягнення ліцеїстів мають високий рівень, оскільки учні є членами міських спортивних клубів та секцій. Так, 3 учнів є багаторазовими чемпіонами України з тхеквандо, плавання, софтболу та бейсболу; 1 учениця чемпіонка України зі слоупстайлу; 1 учень переможець міжнародних змагань із плавання; 1 учениця майстер спорту зі спортивної гімнастики; 1 учень кандидат у майстри спорту зі спідвею.

      Результативність роботи з обдарованим дітьми є такою:

-  112 призерів  конкурсів (минулого року 50).

Призери олімпіади:

-  35 призерів І (міжшкільного) етапу (минулого року 17);

-   22 призери ІІ (районного) етапу (минулого року 13);

-    4 призери ІІІ (обласного) етапу (минулого року 6).

Призери конкурсу-захисту МАН:

-   1 призер І етапу (минулого року 4);

-    4 призери ІІ етапу (минулого року 2);

-    1 учасник ІІІ етапу(минулого року - ).

              31  травня   2023 р. було проведено Свято знань і талантів, на якому відзначили призерів олімпіад, МАН, конкурсів, їхніх батьків та учителів, які підготували переможців. Учасників свята нагороджували грамотами, призами та подяками в різних номінаціях.

Результати роботи з обдарованими дітьми узагальнено, інформацію розміщено на інформаційному сайті ліцею.

          Отже, роботу з обдарованими дітьми можна вважати такою, яка сприяє розвитку інтелектуальної, творчої, предметної та лідерської обдарованості.

     Виховну роботу в закладі освіти на 2022-2023 навчальний рік  було сплановано на основі аналізу особливостей соціальної ситуації розвитку учнів та рівня їх вихованості, наявності основних проблем в організації виховної діяльності в 2021-2022 навчальному році, із врахуванням основних історичних та памятних дат. Планування виховного процесу  здійснювалося відповідно до методичних рекомендацій МОНу України щодо організації виховної діяльності в закладах загальної середньої освіти на 2022-2023 навчальний рік та на основі Програми Нова українська школа у поступі до цінностей, Обласної цільової програми соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021-2025 роки. Виховну діяльність в цілому було спрямовано на формування основних ключових компетентностей, визначених Програмою Нова українська школа у поступі до цінностей та формування ціннісних життєвих навичок. Пріорітетними напрямками виховної діяльності визначено: національно-патріотичне виховання, створення безпечного і здорового освітнього середовища, громадянське виховання, педагогіка партнерства, розвиток дитячого громадського руху.

        Виховну діяльність у закладі було організовано із урахуванням умов воєнного стану. Під час організації виховної діяльності в класі класні керівники орієнтувалися на план роботи закладу, підбирали тематику виховних заходів відповідно до вікових особливостей учнів, їх інтересів, із врахуванням соціальної ситуації в класі.

       У процесі організації виховної діяльності в 2022-2023 навчальному році за участю учнівських колективів було організовано ряд тематичних заходів. Так, проведено відповідні заходи до історичних та пам`ятних дат. Зокрема, організовано заходи до Дня захисника України, до Дня Гідності і Свободи, до Дня української писемності, Дня миру, з нагоди вшанування пам`яті жертв голодомору, до Дня Збройних Сил України та сухопутних військ, до Дня української хустки, свято Андрія, до Дня Соборності, до Дня памяті Героїв Крут, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня єднання, Дня Державного Герба України, до Дня рідної мови, з нагоди річниці народження Т. Г. Шевченка Та Л. Українки до Дня вишиванки та інші.

        Важливого значення впродовж навчального року надавалося організації роботи з правового виховання та профілактики правопорушень, зокрема, організації роботи з попередження насильства, булінгу, торгівлі людьми, щодо безпечного користування Інтернетом.  У закладі створено банк даних на учнів, які з різних причин потребують особливої уваги. Систематично здійснюється контроль за поведінкою школярів, соціальною ситуацією в класах. Класними керівниками, адміністрацією ліцею з учнями, які потребують особливої уваги, та їх батьками, проводяться індивідуальні роз`яснювальні та профілактичні бесіди. Заклад тісно співпрацює з представниками ювенальної превенції та патрульної поліції. Для учнів закладу неодноразово з ними було організовано зустрічі, що є досить ефективною формою роботи на цьому напрямку виховної діяльності. Класні керівники організовують тематичні заходи з учнівськими колективами.  Так, упродовж року були організовані заходи в рамках акції 16 днів проти насильства, до Дня безпеки в Інтернеті, з профілактики шкідливих звичок, до Дня толерантності, Всесвітнього дня доброти, в рамках Тижня безпеки дитини, до Всесвітнього дня дитини, з попередження булінгу та насильства, тиждень безпеки дорожнього руху.

       Долучається до роботи з профілактики правопорушень соціально-психлогічна служба закладу. Так, соціальним педагогом Т. Валілко та практичним психологом В. Климчук були проведені різні види опитувань серед здобувачів освіти щодо формування здорового способу життя та попередження насильства, щодо торгівлі людьми; організовано тематичні години спілкування, тренінги та інші форми роботи на правову тематику.

       Упродовж 2022-2023 навчального року ряд проведених заходів було спрямовано на благодійну діяльність. Значну частину такої роботи організовано на підтримку ЗСУ. Так, упродовж року організовано виготовлення вітальних листівок із Днем захисника і захисниць для передачі в зону бойових дій, три благодійних ярмарки Разом до  Перемоги ( на придбання дронів, тепловізорів, старлінків, автомобілів), акцію Турбота (збір овочів для поранених бійців), колективну творчу справу Краплинки любові для захисників (виготовлення валентинок для захисників, ляльок-мотанок, малюнків, листів, зігрівайок, шкарпеток), виготовлення вітальних Великодніх листівок, сувенірів, написання листів, малюнків для бійців ЗСУ (передано через БФ Руєвит на Бахмут), відеочелендж-привітання із Великодніми святами воїнів ЗСУ (В. Жежук, учком), благодійний концерт Христини Панасюк (Гринбоки), збір коштів та передачу подарунків, листівок для добровольчого батальйону Госпітальєри, благодійну акцію Добро на Різдво (збір смаколиків для  батьків учнів нашого закладу, які захищають Україну), збір коштів на лікування захисників, діти яких навчаються у нашому ліцеї.

      Активно учнівські колективи долучилися до благодійного освітянського ярмарку з нагоди Міжнародного Дня Миру, перегляду благодійної вистави народного театру Хто з мечем прийде (9-11-і класи), благодійної акції до Всесвітнього дня захисту тварин Потурбуйтесь і будуть жити, благодійного челенджу Українці-українцям (до Міжнародного дня благодійності, до акції: Допоможи для притулку тварин до Міжнародного дня безпритульних тварин (збір корму для тварин), Потурбуйтесь, і будуть жити, до збору коштів на лікування тяжко хворих, благодійної акції Подаруй бібліотеці книгу.

     Окрім того, увесь колектив узяв активну участь в акціях на підтримку ВПО, дітей із деокупованих теиторій; дітей, які знаходяться в зоні бойових дій, зокрема: в благодійній акції на підтримку ВПО, які навчаються в нашому закладі (збір коштів на Великодні подарунки), в акції Нехай доброта у світі більшає (збір книг для дітей Харківщини) у рамках Дня добра, в акції Великодні подарунки ровесникам з деокупованих міст.

    У цілому до таких акцій залучено облікованих коштів на суму 380 195 гривень.

      Із дотриманням відповідних правил безпеки в умовах воєнного часу класними керівниками впродовж 2022-2023 навчального року були організовані різнопланові тематичні екскурсії для дітей мальовничими та історичними  місцями України; в музеї, культурно-мистецькі, профорієнтаційні, правові заклади м. Рівного.

       Учителі біології активно долучали дітей до участі в різноманітних екологічних конкурсах, у багатьох із яких школярі стали переможцями. Учні взяли активну участь у шкільних природоохоронних акціях: Посади рослину, Посади дерево, у проєкті Квіти для шкіл.

      Важливого значення надавалося організації дозвілля школярів. У закладі функціонувало 6 гуртків різноманітного спрямування. На базі ліцею працювали філіали спортивної школи (футбол, баскетбол, тхеквандо), музичної школи, центру національно-патріотичного виховання. Традиційним стало ліцеї проведення творчих майстер-класів. Заклад тісно співпрацював із Всеукраїнською фундацією Захист прав дітей, за участю яких були організовані різнопланові спортивні заходи, тематичні тренінги, години спілкування тощо з учнями ліцею.

        Упродовж навчального року педагогом організатором В. Жежук було чітко організовано роботу учкому закладу. За участю представників учнівського самоврядування проведено чимало цікавих заходів, зокрема: благодійний проєкт фестиваль-ярмарок Різдво на Боярці, загальноліцейний захід Єдина країна Соборна Україна, вечір-спомин Памяті Героїв Небесної Сотні, флешмоб читців Україна це модно... Україна це ексклюзив, відеочеленджі до різних історичних та памятних дат. Окрім цього, у цьому році розпочато проєкт Успішна школа через ефективне самоврядування (створення куточку відпочинку для учнів ліцею).

 

Покращення матеріально-технічної бази за 2022-2023 навчальний рік .

 Замінено освітлення в кабінетах 108, 311, 402 та рекреаціях з 1 по 4 поверх старшої школи. Підведено провідну мережу Інтернет до всіх навчальних кабінетів. За кошти місцевого бюджету зроблено ремонт ПРУ, освітлення території ліцею. За кошти благодійної організації  Серце дітям України будо здійснено поточний ремонт санітарно-технічних мереж ( вбиралень) на 4, 3,1 поверхах старшої школи та на 2 поверсі блоку шестирічок.

 Звіт Піклувальної ради з вересня 2022 року  по червень 2023 року

1.     Оплата проведення мережі Інтернет 15000 грн.

2.     Заправка, відновлення, ремонт, обслуговування принтера 5620 грн.

3.     Оплата доменого імені та хостигну 1177 грн.

4.     Вивіска ПРУ, журнали індивідуального навчання - 887 грн.

5.     Закупівля дюбелей, цвяхів, болтів, сантехнічне приладдя, фанера і т.п. 12452  грн.

6.     Замки-2980  грн.

7.     Канцтовари, ліхтар, свічки 2924 грн.

8.     Ремонт танометра медпункт 145 грн.

9.     Обладнання спортзалу 1088 грн.

10. Журнали індивідуального навчання - 197 грн.

11. Канцтовари 1401 грн.

     Всього:  43871 грн.

 

Залишок: 00.00 грн.

   

Спонсорські кошти :

1.     Стенд Герої Небесної Сотні - 2500грн.

2.     USB плита -836 грн.

3.     Акумулятор для блоку безперебійного живлення 510 грн.

4.     Заправка лазерного картриджа в каб. 107 125 грн.

5.     Відновлення лазерного картриджа  в каб. 107 380 грн.

6.     Витратні матеріали для підключення центрального роутера 424 грн.

7.     Призи на свято Знань і талантів  - 5000 грн.

Всього: 9775 грн.

Звіт громадської організації Наша  школа 27

з 01 вересня 2022 року по 09 червня 2023 року

 

Надходження - 38539,75 грн.

 

Витрати- 5852 грн.

1.     Дотягувачі і серцевина  - 3785 грн.

2.     Встановлення та обслуговування програмного засобу навчального призначення Нова школа розклад, версія 1.0 - 1717 грн.

3.     Комісія за обслуговування рахунку  - 350 грн.

 

Залишок на рахунку 32687 грн. 75 коп.

В липні серпні 2023 року планується проведення поточного ремонту приміщень та рекреацій ліцею.  

 

 

Звіт директора Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 Рівненської міської ради за 2021-2022 н.р.

         На 05 вересня 2021 року в школі налічувалося 43 класи, у яких навчалося 1203 учні. На кінець навчального року в школі було 59 випускників 11-х класів та 103 9-х класів.  Також  4 учні 9 класу отримали свідоцтво з відзнакою. Золотою медаллю нагороджено 2 учнів. 27 учнів 5-8, 10 класів нагороджено Похвальним листом за високі досягнення у навчанні.

Учні 1-Г, 2-А, 3-Г, 4-В, 5-В, 5-Г, 6-А, 7-Г, 8-В навчалися за науково-педагогічним проектом Інтелект України. У школі створено 3 інклюзивні класи (2-Г, 3-Д, 4-Г), у яких навчається 6 учнів з особливими освітніми потребами.

     Крім того, учні 1-4 класів вивчали курси за вибором:

 • зарубіжну літературу,

 • хореографію.

Учні 5-6 класів українознавство.

У старшій школі профільне навчання здійснювалося за такими напрямками:

 • 10-А, 11-А філологічний ( українська філологія);

 • 10-Б, 11-Б економічний.

     Факультативно учні вивчали:

 • Досліджуючи гуманітарне право - 9-ті класи;

 •  українознавство 7 - ті класи.

      У школі навчалося 3 дітей-сиріт, 233 учні із багатодітних сімей; 99 дітей, батьки яких є (були) учасниками АТО, ООС.

         На постійному контролі перебувало питання відвідування учнями школи. Щоденно здійснювався аналіз відвідування учнями школи та окремих уроків, за результатами якого проводилася робота з учнями, батьками.

         Ефективно працювала шкільна рада профілактики, налагоджено співпрацю з ювенальною поліцією Рівненської МУВС.

З метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, створення стратегії розвитку закладу було проведене анкетування серед здобувачів освіти, педагогічних працівників та батьків.

      В умовах проведення карантинних заходів,  а також в умовах воєнного часу з 24.02.2022 року для учнів школи було організовано дистанційне  навчання. Враховуючи те, що відбувалася евакуація сімей за межі міста, області та країни, учні навчалися в різних умовах: одні учні відвідували школу за кордоном за місцем перебування, інші навчалися дистанційно ( синхронно та асинхронно). Тобто до навчання були долучені всі. Адміністрацією закладу, вихователями, вчителями була проведена системна робота щодо наповнення якісним контентом змісту дистанційної освіти. Для організації навчання учнів педагогами використано всі можливості. Дистанційне навчання учнів здійснювалося на сайті школи (GOOGL-диск), на якому створено віртуальні класи та розміщено завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу (домашнє завдання, відеоуроки, відеопрезентації, відеопояснення, відеозвіти, тести тощо).  При підготовці уроків учителі використовували різноманітні ресурси: https://zoom.us, https://www.skype.com/uk/ https://classroom.google.com,  https://learningapps.org тощо.

Класні керівники та вчителі-предметники проводили консультування по телефону або ж онлайн за допомогою соціальних мереж (Viber). Тож злагоджена робота педагогічних колективів, наполегливість та старанність учнів, контроль та відповідальність з боку батьків - усе це забезпечило належне засвоєння учнями навчального матеріалу та сприяло успішному завершенню навчального року.

  Система методичної роботи в школі у 2021-2022 н.р. була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми Створення нового освітнього середовища з метою розвитку та самореалізації компетентного вчителя та конкурентоздатного учня навчального закладу ( ІІІ-й етап. 4-й рік роботи Упровадження досвіду в практику роботи). Головне зусилля всіх структур методичної роботи було зосереджене на реалізацію завдань, визначених Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування середньої освіти Нова українська школа, надання реальної, дієвої допомоги педагогам в реалізації сучасних підходів, створенні умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників та  визначення власної освітньої траєкторії кожного педагога, а також методичні рекомендації педагогам щодо навчання в умовах війни. Уся методична робота планувалась і проводилася за результатами діагностики професійної компетентності педагогів, самоаналізу діяльності та з урахуванням  сучасних освітніх потреб. Однак в умовах карантинного обмеження та воєнного часу значна частина заходів не була проведена, а якщо і проводилися основні заходи, то у форматі онлайн.

                   Методичну роботу школи координувала  методична рада школи. Упродовж 2021-2022 н.р. проведено 4 засідання, на яких було розглянуто такі  важливі питання:

- Система оцінювання здобувачів освіти. Критерії оцінювання;

- Упровадження компетентнісного підходу в освітній процес. Планування діяльності вчителя, спрямованої на формування ключових і предметних компетентностей. Реалізація змістових ліній;

- Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.                                                                    

- Організація дистанційного та змішаного навчання в умовах війни;

- Формування інформаційної компетентності вчителів;

- Робота з обдарованими дітьми.

          З метою підвищення методичного рівня вчителів у школі проводилися інструктивно-методичні наради. Важливу роль у зростанні методичної майстерності відіграють педагогічні ради, семінари, педагогічні читання, педагогічна майстерня вчителя тощо. Треба зазначити, що вони проводяться з використанням нетрадиційних активних форм та новітніх технологій. Саме на таких теоретико-практичних засіданнях удосконалюються інноваційна обізнаність і майстерність педагогів. У 2021-2022 н.р. проведено колективні методичні заходи, передбачені в річному плані, але не всі. У структурі методичної роботи однією з найважливіших форм діяльності є засідання шкільних методичних обєднань, метою яких є створення умов для самоосвіти вчителів, підвищення їхньої професійної майстерності.       

          У 2021-2022 н.р. працювало 9 методичних обєднань:  учителів словесного циклу, учителів суспільно-природничих дисциплін; учителів іноземних  мов; учителів математики, фізики та інформатики; учителів технологій та мистецтва; учителів  хімії, біології та основ здоровя; учителів фізичної культури та предмету Захист України; учителів початкових класів; класних керівників. Засідання методичних обєднань проводилися з використанням активних форм роботи. Розроблена тематика та план проведення кожного засідання. У практичній частині після проведення показових уроків учителі значну увагу приділяють самоаналізу та аналізу уроків, перегляд та обговорення майстер-класів, уроків, презентацій педагогів області та України, що  сприяє підвищенню їхньої  методичної компетенції. Методична рада школи чітко координує діяльність предметних методичних обєднань через їх голів. Щорічний аналіз роботи методичних обєднань свідчить про вдосконалення планування, форм і методів проведення як теоретичної, так і практичної частини засідань.

      З метою розвитку інтересу учнів до вивчення навчальних предметів, поглиблення знань, розвитку творчих здібностей школярів згідно з річним графіком проведено предметні тижні, однак не всі. Аналіз проведених тижнів засвідчує, що під час організації та проведення позакласної роботи вчителі використовують переважно активні форми роботи, які формують інтерес та викликають зацікавленість учнів до вивчення предметів, активізують їхню пізнавальну діяльність.

      З метою організаційної та методичної підтримки педагогів, надання реальної, дієвої допомоги педагогам в реалізації сучасних підходів, створення умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників та  визначення власної освітньої траєкторії кожного педагога; підвищення професійної компетентності педагогів щодо організації ефективного освітнього процесу в умовах адаптивного карантину,  в умовах війни та дистанційного навчання заступником директора з навчально-виховної роботи Баньковою С.В. були проведені методичні заходи:

Педрада-звіт Підсумки роботи педагогічного колективу за 2020-2021 н.р. та основні завдання на 2021-2022 н.р.;

Педрада-панорама  Реалізація компетентнісного підходу в освітній діяльності (оцінювання навчальних досягнень учнів);

Теоретико-практичний  семінар Як зробити систему оцінювання обєктивною?;

Педагогічні читання Самоаналіз оцінювання знань учнів. Оцінювання під час дистанційного навчання;

 Педагогічні читання Методичний супровід учителя в умовах дистанційного та змішаного навчання;

Методичний практикум Культура академічної доброчесності.

          Педагогічні працівники удосконалюють власний професійний розвиток, беручи участь у  інноврізних аційних формах методичної роботи (додаток); здійснюють фнноваційну освітню діяльність. Так, заступник директора школи Банькова С.В. є сертифікованим освітнім експертом з питань інституційного аудиту в ЗЗСУ. Учитель української мови та літератури Сметаніна С.В. є сертифікованим тренером НУШ.Учитель української мови та літератури Кондратюк Т.В. інноваційну діяльність здійснює на всеукраїнському рівні, беручи участь у Всеукраїнському проєкті Знай і розрізняй: інфо-медійна грамотність. Директор  школи Харів Б.Я. є експертом-консультантом олімпіади з економіки. Учителі Бачинська І.М.,  Сметаніна С.В., Поворознюк О.Д., Шпичак Л.С., Зварич Н.Д., Васевич Т.В., Федоришина І.О., Шинкарук Л.В., Шевчук М.П., Дяченко Г.М., Маркевич А.М., Мельникович О.Є.,Котик Л.П., Марчак О.В. є членами журі предметних олімпіад, конкурсів, фіхових конкурсів. Варто зазначити, що цьогоріч інноваційна діяльність закладу реалізується через участь у Міжнародній програмі HALS 2030 (проєктний підхід), керівником якої є Банькова С.В., а координаторами Жежук В.В. та Марчак О.В.

 З метою реалізації науково-методичної проблемної теми, поширення педагогічного досвіду, удосконалення методичної майстерності педагоги поширювали практичний досвід, беручи участь у таких інноваційних формах методичної роботи (додаток):

Коуч-сесія вчителів іноземних мов  Автетничний пісенний матеріал як засіб формування культурної компетентності у класах з інклюзивною формою навчання (Загура О.В.);

Відкритий науково-творчий проект Небо над Україною: МВЛ 180 на варті (присвяченому М.Лисенку), що відбувався на базі РДГУ, Інститут мистецтв                      ( Коваль Л.С.);

Авторський концерт рівненського композитора Т.Леус (Марчак О.В.);

Проведення занять з військової топографії по орієнтуванні на місцевості з особовим складом Добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади (Шевчук Н.М.).

       Педагоги школи співпрацюють з РОІППО, беручи участь урізних формах методичної діяльності:

Міжрегіональна інтернет-конференція Актуальні проблеми сучасної української мови та мовлення (Банькова С.В., Кондратюк Т.В., Сметаніна С.В.);

Школа технологічної майстерності Використання інфографіки під час дистанційного і змішаного навчання (сервіс Easel.ly) (Шуляк Т.С.);

-Майстер-клас Ритмічно-комунікаційні вправи на уроках мистецтва в НУШ (Марчак О.В.);

-Міжрегіональна конференція Формування емоційного інтелекту (Сметаніна С.В.).

Учасниками обласної школи   технологічної майстерності є Маркевич А.М. та Шуляк Т.С.

       Активізації творчого потенціалу педагогів сприяє їхня участь у фахових конкурсах. Так, у І етапі обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості брали участь 2 учителів, які представили 2 посібники. Усі стали призерами міського етапу конкурсу: Шевчук Н.М. в номінації Фізична культура (ІІ місце), Васевич Т.В.( колективна робота членів міської творчої групи) в номінації Хімія (ІІІ місце).

       Педагоги школи співпрацюють з РОІППО. Так, учасниками обласної школи   технологічної майстерності є Маркевич А.М. та Шуляк Т.С.

       Педагоги  популяризували свій практичний досвід та напрацювання на освітніх інформаційних сайтах та отримали сертифікати: на сайті Рівненської обласної бібліотеки Освітній навігатор  розміщено матеріали з досвіду роботи вчителів Загури О.В., Кондратюк Т.В. Учитель Сметаніна С.В.  має активований персональний блог. Учитель фізичної культури Шевчук Н.М.у співавторстві з колегами опублікувала статтю в науковому часописі Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

      Творчою лабораторією для вчителя є навчальний кабінет, його матеріально-методичне забезпечення. Упродовж року учителі поповнюють кабінети технічними засобами навчання, дидактичним та роздатковим матеріалами, необхідною літературою. Огляди-конкурси, які проходять у школі щороку, спонукають педагогів до систематичної роботи щодо зміцнення та оновлення матеріально-методичної бази.

      У школі створено належні умови для самоосвіти вчителя. Учителі беруть участь у навчальних семінарах, квестах та тренінгах, про що звітуються  на засіданнях методичних обєднань, педрадах. Керівники методичних обєднань розміщують інформацію про діяльність методобєднань на шкільному інформаційному сайті та на сайті міського управління освіти.

         Значну роль у самоосвіті педагога відіграє взаємовідвідування уроків, що сприяє запозиченню кращих форм і методів роботи, спонукає вчителя до пошуку нових методів, активізує творчу ініціативу.

         У серпні 2022 року відповідно до Стратегії розвитку закладу буде проведено навчання педагогічних працівників щодо впровадження електронних щоденників та журналів.

        У 2021-2022 н.р. курсову підготовку згідно з графіком та відповідно до поданих заявок пройшли всі педагогічні працівники.

        Проатестовано 18 педагогічних працівників. За результатами атестації, якісний показник освітньої кваліфікації вчителів зріс. Так, 16 учителям підтверджено  кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, із них 2 педагогам (Наконечному Ю.В., Шуляк Т.С.) підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання старший учитель; 7 педагогам підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання учитель-методист (Васевич Т.В., Коваль Л.С., Малик Н.Ф., Морозюк В.С., Однорог О.В., Рудик Н.Ю., Шпичак Л.С.). Кулик Л.В. присвоєно педагогічне звання старший учитель, 3 педагогам ( Загурі О.В., Кондратюк Т.В., Помнітц С.З ) присвоєно педагогічне звання учитель-методист, Валілко Т.В. присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст першої категорії, Бондар А.В. присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст другої категорії.

          Отже, роботу методичних структур можна вважати такою, що сприяла реалізації науково-методичної проблемної теми школи.

       Відповідно до  плану роботи з обдарованими дітьми, затвердженого наказом Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 №80-осн. від 30.08.2021 року Про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2021-2022 н.р., з метою пошуку та підтримки творчо обдарованих дітей, розвитку їхніх здібностей педагогами школи налагоджена ґрунтовна, системна робота, яка охоплює різні сфери творчої пізнавальної діяльності учнів як на уроках, так і в позаурочний час.

Враховуючи особливості організації освітнього процесу в умовах пандемії та в умовах воєнного стану, учителі долучають учнів до пошукової діяльності. Крім того, здійснюється  мотивація творчої діяльності  школярів. Це дає можливість оптимально долучати обдарованих учнів до участі в олімпіадах, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт МАН, інших інтелектуальних предметних конкурсах, які проходили переважно у форматі онлайн. Тож у 2021-2022 н.р. 50 учнів стали призерами предметних конкурсів. Оскільки навчання переважно відбувалося дистанційне, не всі учні мали рівні можливості долучатися до міських та обласних конкурсів, конкурсу-захисту робіт МАН.

           За підсумками проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (додаток 1),  призерами стали 62 учні у 11 предметних олімпіадах. Призерами І (міжшкільної) олімпіади стали 17 учнів школи у 8 предметних олімпіадах.  Призерами ІІ етапу (районного) стали 13 учнів у 5 предметних олімпіадах: 3 учнів стали призерами з математики (учителі Дяба С.Л., Лагоднюк В.А., Зварич Н.Д.), 6 учнів з економіки ( учитель Харів Б.Я.( 6 учнів) та Красновська Л.О.(1 учень), 2 учнів з геогерафії (учитель Дяченко Г.М.), 1 учениця з української мови та літератури ( учителі Сметаніна С.В. та Поворознюк О.Д.), 1 учень з історії ( учитель Кравчук В.М.). Так, 4 учнів посіли І місце, 7 учнів ІІ місце та 2 учні ІІІ місце. Круліковський Максим  (учень 9-В класу) та Шилін Микола (учень 11-Б класу) є призерами 2 олімпіад, що свідчить про різнобічні інтереси та обдарованість учнів. За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, призерами стали 6 учнів з економіки:  3 учні посіли І місця, 2 ІІ місця і І учень ІІІ місце ( учитель Харів Б.Я. (6 учнів) та Красновська Л.О. (1 учень).

Учителі школи проводять роботу щодо залучення учнів до науково-пошукової діяльності та участі їх у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Про це свідчать результати, які показують учні під час захисту  науково-дослідницьких робіт (додаток 2). У  2021-2022 н.р. у І етапі МАН взяли участь 5 учнів, із яких 4 стало призерами:

Ліщенко Анастасія, учениця 11-Б класу, призер (І місце) в секції Українська література (учитель Коваль Л.С.);

Гаврилюк Каріна, учениця 11-Б класу, призер (ІІІ місце) в секції Педагогіка (учитель Коваль Л.С.);

Крутякова Євгенія, учениця 10-А класу, призер (ІІІ місце) в секції Фольклористика та мистецтвознавство (учитель Деркач В.П.);

Овдієнко Микита, учень 10-А класу, призер (ІІІ місце) в секції Математика (учитель Помнітц С.З.).

     В обласному етапі конкурсу брав участь один учень, Глущук Василь, у двох секціях і став призером у секції Економіка (ІІ місце) та секції Педагогіка (ІІ місце, учитель Коваль Л.С.).

       Чотири команди школи стали призерами обласного етапу Всеукраїнських турнірів (додаток 3): юних економістів (ІІ місце, керівник Харів Б.Я.), юних біологів (ІІ місце,  керівники Маркевич А.М., Шуляк Т.С.), юних географів (ІІІ місце, керівники Дяченко Г.М., Красновська Л.О.) та юних хіміків (ІІІ місце, керівник Васевич Т.В.). Також учні 11-х класів уперше взяли участь у турнірі цифрової грамотності НУВГП (учитель Рейнська В.Б.).

       Учителі долучають учнів до наукової діяльності через співпрацю з вищими навчальними закладами. Так, Глущук Василь, учень 11-Б класу, брав участь у відкритому науково-творчому проекті Небо над Україною: МВЛ 180 на варті (присвяченому М.Лисенку), що відбувався на базі РДГУ, Інститут мистецтв (учитель Коваль Л.С.). Пальчевський Данило, учень 11-Б класу, брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки, що проходила на базі Рівненського НУВГПП (учитель  Рейнська В.Б.).

      Учні щороку є учасниками  предметних конкурсів (додаток 4). Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка. Так, цьогоріч учасником ІІ етапу  Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка була учениця 10-А класу Бовгиря Ельвіра (учитель Поворознюк О.Д.).

      Керівник шкільного Євроклубу Загура О.В. щороку долучає учнів до заходів, що відбуваються у рамках проведення Дня Європи. Так, Пилипчук Антоніна, учениця 10-Б класу, стала лауреатом конкурсу есе Я українець, громадянин, патріот.

        Результативною є робота керівників гуртків. За результатами діяльності, призерами міських та обласних конкурсів стали такі учні:

І місце ( Дзьолось Дарія) в обласному етноконкурсі колядок, щедрівок, різдвяних переспівів Вифлеємська зірка  (учитель  Марчак О.В.);

І місце (Чернега Анна) в обласному етноконкурсі колядок, щедрівок, різдвяних переспівів Вифлеємська зірка  (учитель  Марчак О.В.);

ІІ місце (Марчак Владислава) в обласному етноконкурсі колядок, щедрівок, різдвяних переспівів Вифлеємська зірка  (учитель  Марчак О.В.);

ІІ місце (Денисюк Кіра, Каліш Вікторія, Бусел Анастасія) в обласному етноконкурсі колядок, щедрівок, різдвяних переспівів Вифлеємська зірка  (учитель  Марчак О.В.). Так, керівник вокальної студії Марчак О.В. підготувала 6 призерів конкурсу.

Керівники  гуртків Котик Л.П.та Однорог О.В. активно долучали учнів до участі в міських та обласних конкурсах.

У результаті,  Котик Л.П. підготувала  8 призерів міського етапу конкурсів Новорічна композиція та  Обєднайтеся, брати мої, 2 призерів обласного етапу та 1 призера всеукраїнського етапу конкурсів.

         За результатами наказів, призерами міських та обласних етапів конкурсів стали такі учні:

І місце (Юрчук Олександра) в  міському, обласному етапі конкурсу та ІІ   у всеукраїнському етапі;

І місце (Киричук Анастасія ) в міському та обласному етапі конкурсу;

І місце (Пляшко Софія) в міському етапі конкурсу;

ІІ місце (Аскерова Аліна) в міському етапі конкурсу;

ІІ місце (Войтенко Анастасія) в міському етапі конкурсу;

ІІІ місце (Гордієвич Мирослава) в міському етапі конкурсу;

І місце (Звірковська Ілона) в міському етапі конкурсу;

І місце (Черній Дарина) в міському етапі конкурсу.

        За результатами діяльності, керівник гуртка Однорог О.В. підготувала 3 призерів міських конкурсів: Новорічний сувенір та Обєднаймося, брати мої. Так, призерами міського етапу конкурсів стали такі учні:

І місце (Журик Анастасія);

І місце (Михальчук Галина);

ІІ місце (Журик Анастасія).

В умовах проведення карантинних заходів і педагоги, і учні долучалися до   онлайн-конкурсів, заочних творчих фестивалів і ділилися своїми успіхами в соцмережах.  І Котик Л.П., і Однорог О.В. проводили майстер-класи для учнів, педагогів та батьків з виготовлення оберегів для підтримки захисників України.

          Отже, роботу методичних обєднань з обдарованими дітьми можна вважати такою, яка сприяє реалізації науково-методичної проблемної теми школи Створення нового освітнього середовища з метою розвитку та самореалізації компетентного вчителя,  конкурентоздатного учня навчального закладу.

       Отже, результативність роботи з обдарованим дітьми є такою:

 • 50 призерів  конкурсів.

Призери олімпіади:

 • 17 призерів І (міжшкільного) етапу;

 • 13 призерів ІІ (районного) етапу;

 • 6 призерів ІІІ (обласного) етапу.

Призери конкурсу-захисту МАН:

 • 4 призери І етапу;

 • 2 призери ІІ етапу.

Призери турнірів:

   -      Всеукраїнський турнір юних економістів ІІ місце (обласний етап).

   -      Всеукраїнський турнір юних хіміків ІІІ місце (обласний етап).

   -      Всеукраїнський турнір юних біологів ІІ місце (обласний етап).

   -      Всеукраїнський турнір юних географів ІІІ місце (обласний етап).

       Результати роботи з обдарованими дітьми узагальнено, інформацію розміщено на шкільному інформаційному сайті.

          Отже, роботу з обдарованими дітьми можна вважати такою, яка сприяє реалізації науково-методичної проблемної теми школи Створення нового освітнього середовища з метою розвитку та самореалізації компетентного вчителя конкурентоздатного учня навчального закладу.

         Виховну роботу в закладі освіти на 2021-2022 навчальний рік  було сплановано на основі аналізу особливостей соціальної ситуації розвитку учнів та рівня їх вихованості, наявності основних проблем в організації виховної діяльності в 2020-2021 навчальному році, з врахуванням основних історичних та памятних дат, виходячи із проблем школи, над якими працює педколектив. Планування виховного процесу  здійснювалося відповідно до методичних рекомендацій МОНу України щодо організації виховної діяльності в закладах загальної середньої освіти на 2021-2022 навчальний рік та на основі Програми Нова українська школа у поступі до цінностей, Обласної цільової програми соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021-2025 роки. Виховну діяльність в цілому було спрямовано на формування основних ключових компетентностей, визначених Програмою Нова українська школа у поступі до цінностей та формування ціннісних життєвих навичок. Пріорітетними напрямками виховної діяльності визначено: національно-патріотичне виховання, створення безпечного і здорового освітнього середовища, громадянське виховання, педагогіка партнерства, розвиток дитячого громадського руху.

        У зв`язку з дотриманням протиепідемічних вимог у закладі  відпрацьовано нову систему організації виховної діяльності. Виховні заходи здебільшого проводилися в рамках одного класу або в онлайн-режимі. Під час організації виховної діяльності в класі класні керівники орієнтувалися на план роботи закладу, підбирали тематику виховних заходів відповідно до вікових особливостей учнів, їх інтересів, із врахуванням соціальної ситуації в класі.

       У процесі організації виховної діяльності в 2021-2022 навчальному році за участю учнівських колективів було організовано ряд тематичних заходів. Так, проведено відповідні заходи до історичних та пам`ятних дат. Зокрема, організовано заходи до Дня захисника України, з нагоди 80-ої річниці трагедії в Бабиному Яру, до Дня Гідності і Свободи, до Дня української писемності, Дня миру, з нагоди вшанування пам`яті жертв голодомору, до Дня Збройних Сил України та сухопутних військ, до Дня української хустки, свято Андрія, до Дня Соборності, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня єднання, до Дня рідної мови та Дня народження Лесі Українки проведено конкурс читців-декламаторів У Лесиній пісні, у Лесинім слові.

        Важливого значення впродовж навчального року надавалося організації роботи з правового виховання та профілактики правопорушень, зокрема, організації роботи з попередження насильства, булінгу, торгівлі людьми, щодо безпечного користування Інтернетом.  У закладі створено банк даних на учнів, які з різних причин потребують особливої уваги. Систематично здійснюється контроль за поведінкою школярів, соціальною ситуацією в класах. Класними керівниками, адміністрацією школи з учнями, які потребують особливої уваги, та їх батьками, проводяться індивідуальні роз`яснювальні та профілактичні бесіди. Заклад тісно співпрацює з представниками ювенальної превенції та патрульної поліції. Для учнів школи неодноразово з ними було організовано зустрічі, що є досить ефективною формою роботи на цьому напрямку виховної діяльності. Класні керівники організовують тематичні заходи з учнівськими колективами.  Так, упродовж року були організовані заходи в рамках акції 16 днів проти насильства, до Дня безпеки в Інтернеті, з профілактики шкідливих звичок, до Дня толерантності, Всесвітнього дня доброти, в рамках Тижня безпеки дитини, до Всесвітнього дня дитини, з попередження булінгу та насильства, тиждень безпеки дорожнього руху. Відповідну роботу з правової освіти проводить учитель правознавства О. Яровка. Для старшокласників школи педагогом організовувалися тематичні зустрічі за участю представників різних правових служб.

       Долучається до роботи з профілактики правопорушень соціально-психлогічна служба закладу. Так, соціальним педагогом Т. Валілко та практичним психологом В. Басюк були проведені різні види опитувань серед здобувачів освіти щодо формування здорового способу життя та попередження насильства, щодо торгівлі людьми; організовано тематичні години спілкування на правову тематику.

       Упродовж 2021-2022 навчального року ряд проведених заходів було спрямовано на благодійну діяльність. Активно учнівські колективи долучилися до благодійних акцій: ЩедрийВівторокДіти (збір коштів для онкохворих дітей), Діти-дітям (збір канцтоварів, дитячих книжок тощо). Чимало благодійних акцій  організовано на підтримку бійців ООС (Вітальні листівки. Смаколики для бійців, плетіння сіток). Із початком війни волонтерську діяльність  було значно активізовано. Таку роботу спрямовували не лише на допомогу Збройним Силам України, а й на підтримку внутрішньопереміщених осіб, цивільних громадян, які проживають у гарячих точках. Так, у період з 24 лютого діти взяли участь у Всеукраїнському проєкті дитячих малюнків Мамо, я бачу війну, учнівське самоврядування підготувало декілька відеозвернень для Збройних Сил України та для ровесників, які опинилися у зоні конфлікту. Учителі технологій організували чотири майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок (50 шт.), ляльок-оберегів (200 шт.), які відправили нашим бійцям. Учитель Л. Котик зшила 40 державних прапорів, а О. Однорог  пошила біля 300 подушок для військових. До Великодніх свят у школі було організовано чимало акцій Освітянські обійми (дві посилки для освітян Харкова), Благодійні кошики (смаколики, печиво, пасочки, малюнки для військових), Великодні кошики (21 пакет для тимчасово переміщених сімей, діти яких навчаються у нашій школі), випускники прикрасили на подвірї школи дерево святковими писанками). У школі діє волонтерський рух, який організували наші вчителі (Кравчук В.М., Федоришина І.О., Вознюк О.В., Кутуза О.М.). Щодня одночасно плететься три маскувальних сітки (за час війни сплетено 91маскувальну  сітку розміром 48) та передано через благодійну організацію Фонд РУЄВИТ в зону проведення бойових дій. Виготовили та передали військовим 41 банку мясної тушкованки. Придбали ліків для військових на суму 5565 грн. Зібрали багато дитячих речей, книжок, іграшок для дитячого складу волонтерської організації Усі наші сини (підрозділ благодійної організації Фонд РУЄВИТ). Десятки тисяч гривень зібрано учнівсько-батьківсько-педагогічним колективом на потреби бійців ДУК ПС (правий сектор), защедровані учнями 11-Б класу 10200 грн. передано волонтеру Віктору на ремонт автомобіля для військових ДУК ПС, придбано чотири зимові покришки для автомобіля ДУК. Організовано збір коштів на автомобіль для військових (3100 євро), до цього збору долучалися не лише кошти принесені учнівсько-батьківсько-педагогічним колективом, а і проведено благодійний фотодень  у фотостудії  Crazy Lazy (12850 грн.) та учні 11-Б класу зібрали 6400 грн., частину яких заробили під час виконання пісень у парку Лебединка. Для відправки автомобіля у зону проведення бойових дій зібрано чимало смаколиків та листівок.

       Із дотриманням протиепідемічних вимог класними керівниками впродовж І семестру 2021-2022 навчального року були організовані різнопланові тематичні екскурсії для дітей мальовничими та історичними  місцями України; в музеї, культурно-мистецькі, профорієнтаційні, правові заклади м. Рівного.

       Учителі біології активно долучали дітей до участі в різноманітних екологічних конкурсах, у багатьох із яких школярі стали переможцями. Учні взяли активну участь у шкільних природоохоронних акціях: Уроки доброти, Лапи, вуха, хвіст, Годівничка для синички, конкурсі малюнків Намалюю світ тварин.

      Важливого значення надавалося організації дозвілля школярів. У закладі функціонувало 10 гуртків різноманітного спрямування. Традиційним стало в школі проведення творчих майстер-класів. Упродовж навчального року педагогом організатором В. Жежук було чітко організовано роботу учкому закладу.                                           За участю представників шкільного самоврядування проведено чимало цікавих онлайн-заходів. За участю учкому школи та громадської організації Наша школа 27 започатковано новий благодійний проєкт фестиваль-ярмарок Різдво на Боярці.

 

Покращення матеріально-технічної бази за 2021-2022 навчальний рік.

 6-Г кл.  освітлення, дошка- 8685грн

 5-Б  кл. дошка  - 5815грн

 7-А кл. дошка  - 2052грн

Спортивний інвентар, мати 13990 грн.

Придбання господарчих товарів, оплата послуг за обслуговування оргтехніки -11252 грн.

 Більш детальний фінансовий звіт розміщено на сайті школи.

         В липні-серпні 2022 року планується відповідно до реалізації Стратегії розвитку закладу проведення робіт по капітальному ремонту вбиралень на ІІІ-IY поверхах, завершення проведення мережі Інтернет до всіх навчальних кабінетів.

 

 

 

 
Вчителі

корисні посилання

Оснащення школи

Позакласна робота
Наші публікації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Учнівське самоврядування
Шкільна бібліотека
Контактна інформація

Освітній навігатор

 
 

 
 

 APServer

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

zosh27 (усі права захищені)