Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27

Головна Новини Досягнення Розклади Оголошення

Адміністрація

    Звіт директора про  роботу педагогічного колективу за 2017-2018 н.р.  

 

      На 05 вересня 2017 року в школі налічувалося 40 класів, у яких навчається 1085 учнів. На кінець навчального року в школі є 43 випускники 11-х класів та 79 9-х класів.  Претендентами на золоту медаль є 3 учні. Також  1 учень 9 класу   отримав свідоцтво з відзнакою. Похвальним листом нагороджено 104 учні, 2   Похвальною грамотою.

      У початковій школі 2 класи (  2-В, 3-В) навчалися за системою розвивального навчання та 5 класів (1-В, 1-Г, 2-А, 3-Г, 4-В) за науково-педагогічним проектом Інтелект України.

Крім того, учні 1-4 класів вивчали курси за вибором:

-           сходинки етичного зростання;

-           розвиток творчих здібностей;

-           риторику;

-           зарубіжну літературу,

-           хореографію;

-           християнська етика в українській культурі;

   Учні 5-7 класів українознавство.

   Учні 8 класів громадянську освіту.

   У старшій школі профільне навчання здійснювалося за такими напрямками:

10-А, 11-А філологічний ( українська філологія);

10-Б, 10-В, 11-Б економічний.

   Факультативно учні вивчали:

-  Права дитини 8 - мі класи;

-  Досліджуючи гуманітарне право - 9-ті класи;

-  Рівнезнавство 11 - ті класи;

-  фінансова грамотність 10-ті класи..

      У школі навчається 8 дітей-сиріт, 189 учнів із багатодітних сімей; 76 дитини, батьки яких є (були) учасниками АТО.

      На постійному контролі перебувало питання відвідування учнями школи. Щоденно здійснювався аналіз відвідування учнями школи та окремих уроків, за результатами якого проводилася робота з учнями, батьками.

      Ефективно працювала шкільна рада профілактики, налагоджено роботу із комісією у справах неповнолітніх. На внутрішньому обліку перебуває 6 учнів, на міському немає.

         Система методичної роботи в школі у 2017-2018 н.р. була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми Формування обдарованої, творчо розвиненої,  соціально компетентної особистості, адаптованої до інформаційного суспільства XXІ ст., в акмеологічному просторі школи ( ІІІ етап, 5-й рік роботи. Упровадження досвіду в практику роботи школи. Узагальнення результатів). Головне зусилля всіх структур методичної роботи було зосереджене на надання реальної, дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їхньої професійної майстерності, активізацію творчого потенціалу, сприяння запровадженню кращих технологій педагогічної діяльності, ефективному втіленню інновацій, поширенню досвіду серед колег. Підсумки роботи школи щодо реалізації науково-методичної проблемної теми школи було підбито під час проведення офлайн-конференції Єдиний інформаційно-акмеологічний простір запорука ефективного функціонування сучасної школи, де кожен учасник педагогічного процесу мав змогу переглянути матеріали колег, напрацьовані за 2013-2018 н.р. Ці матеріали також були подані для розгляду в КУ Міський методичний кабінет, схвалені  та розміщені на сайті управління освіти Бук-сервер.

З метою підвищення методичного рівня вчителів у школі систематично проводяться інструктивно-методичні наради. Важливу роль у зростанні методичної майстерності відіграють педагогічні ради, семінари, педагогічні читання, педагогічна майстерня вчителя тощо. Треба відзначити, що всі вони проводяться з використанням нетрадиційних активних форм та новітніх технологій. У структурі методичної роботи однією з найважливіших форм є діяльність шкільних методичних обєднань, метою яких є створення умов для самоосвіти вчителів, підвищення їхньої професійної майстерності.       

У 2017-2018 н.р. працювало 9 методичних обєднань:  учителів словесного циклу, учителів суспільно-природничих дисциплін; учителів іноземних  мов; учителів математики, фізики та інформатики; учителів технологій та мистецтва; учителів  хімії, біології та основ здоровя; учителів фізичної культури та предмету Захист Вітчизни; учителів початкових класів; класних керівників. Засідання методичних обєднань проводилися з використанням активних форм роботи: круглий стіл, аукціон методичних ідей, майстерня  педагогічних ідей, методичний діалог, методичний міст, методичний марафон, мультимедійна презентація тощо. Розроблена тематика та план проведення кожного засідання, також додаються тези виступів та доповідей педагогів; заплановане використання  у навчально-виховному процесі ІКТ. У практичній частині після проведення показових уроків учителі значну увагу приділяють самоаналізу та аналізу уроків, що сприяє підвищенню їхньої  методичної компетенції. Методична рада школи чітко координує діяльність предметних методичних обєднань через їх голів. Щорічний аналіз роботи методичних обєднань свідчить про вдосконалення планування, форм і методів проведення як теоретичної, так і практичної частини засідань. Позитивним є те, що керівники впроваджують ефективні форми роботи, тож у 2017-2018 н.р. усі методобєднання  запланували та провели міжпредметні засідання.

 

    З метою розвитку інтересу учнів до вивчення навчальних предметів, поглиблення знань, розвитку творчих здібностей школярів згідно з річним графіком проведено предметні тижні. Аналіз проведених тижнів засвідчує, що під час організації та проведення позакласної роботи вчителі використовують переважно активні форми роботи (презентації, вікторини, круглі столи, ділові ігри, тренінги, екскурсії, уроки-зустрічі, інтелектуальні ігри, турніри тощо), які формують інтерес та викликають зацікавленість учнів до вивчення предметів, активізують їхню пізнавальну діяльність. На шкільних лінійках відбуваються презентації предметних тижнів, а по завершенні підбиття підсумків та нагородження.

    Традиційними формами роботи, які спрямовані на творче зростання педагогів, панорами та фестивалі творчих уроків, які щорічно проводяться в школі. З метою реалізації науково-методичної проблемної теми, поширення педагогічного досвіду,  удосконалення методичної майстерності вчителів з 12.03 по 16.03.2018 року було проведено  фестиваль педагогічної майстерності. Педагоги поширювали практичний досвід, беручи участь у таких інноваційних формах методичної роботи: методичний аукціон Знай. Вивчай. Упроваджуй; презентаційний месендж А ми робимо так;  творчий портрет учителів трудового навчання; панорама показових уроків Ваша Величність Урок.

Активізації творчого потенціалу педагогів сприяє їхня участі у фахових конкурсах: Всеукраїнському конкурсі Учитель року 2018, конкурсі-ярмарку педагогічної творчості. Як і в попередні роки, робота в цьому напрямку є високорезультативною. Так, призером І етапу та лауреатом ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу Учитель року 2018 стала учитель фізичної культури Шевчук Н.М., яка продемонструвала глибоку методичну обізнаність та високу педагогічну майстерність.  У конкурсі-якмарку педагогічної творчості брали участь 9 учителів, які представили 9 посібників. Призерами міського етапу конкурсу стало 5 учителів, лауреатами 4.

 Педагоги активно популяризують свій практичний досвід та напрацювання у фаховій періодиці та на освітніх інформаційних сайтах: 2 конспекти занять розміщено в журналі Логопед, на сайті міського управління освіти Бук-сервер  та на сайті Рівненської обласної бібліотеки Освітній навігатор  розміщено матеріали з досвіду роботи, відеопрезентації та конспекти уроків ( 38 видів). Це свідчить про вагоме напрацювання педагогів. Двоє вчителів мають активовані персональні блоги.

Цьогоріч продовжено міжнародну співпрацю з колективом гімназії м.Сульмержице (Республіка Польща). Тож упродовж року  координатором шкільного Євроклубу Загурою О.В. та його учасниками здійснювалося систематичне електронне листування з представники Школьно-гімназійної спільноти м.Сульмержице.

  Учителі школи, як і в попередні роки, брали активну участь у методичних заходах всеукраїнського, обласного та міського рівнів: конференціях, семінарах, творчих групах, методичних обєднаннях, майстер-класах. Тож поширювали практичний   досвід,   демонстрували творчу майстерність.  Учителі школи є активними членами міських динамічних творчих груп.

У 2017-2018 н.р.,  як і в попередні роки,  продовжувалася співпраця закладу з РОІППО,  учителі школи обмінюються досвідом із слухачами курсів. У цьому році було проведено семінари-практикуми та заняття для слухачів курсів із  економіки, фізики, української мови та літератури, географії.

   Творчою лабораторією для вчителя є навчальний кабінет, його матеріально-методичне забезпечення. Упродовж року учителі поповнюють кабінети технічними засобами навчання, дидактичним та роздатковим матеріалами, необхідною літературою. Огляди-конкурси, які проходять у школі щороку, спонукають педагогів до систематичної роботи щодо зміцнення та оновлення матеріально-методичної бази. Цьогоріч було атестовано 14 кабінетів. Із них 3 як зразкові та 11 як оптимальні.

У школі створено належні умови для самоосвіти вчителя: наявна фахова періодика, методична література, стенди та методичні столи зі змінною інформацією тощо. Учителі ведуть картки особистісного зростання, творчі портфоліо, плани самоосвіти; звітуються  про самоосвіту  на засіданнях методичних обєднань, педрадах. Керівники методичних обєднань розміщують інформацію про діяльність методобєднань на шкільному інформаційному сайті та на сайті міського управління освіти. Значну роль у самоосвіті педагога відіграє взаємовідвідування уроків, що сприяє запозиченню кращих форм і методів роботи, спонукає вчителя до пошуку нових методів, активізує творчу ініціативу. У школі проводилося багато показових уроків та добре налагоджена система їх відвідування.

У 2017-2018 н.р. курсову підготовку згідно з графіком пройшло 25 учителів.

Проатестовано 28 педагогічних працівників. За результатами атестації, якісний показник освітньої кваліфікації вчителів значно зріс. Так, 16 учителям підтверджено  кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, із них двом педагогам підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання старший учитель, трьом педагогам --педагогічне звання учитель-методист та підтверджено кваліфікаційну категорію провідний бібліотекар, підтверджено кваліфікаційну категорію спеціаліст,   Девятьом учителям присвоєно педагогічні звання: сімом учитель-методист,  двом   старший учитель,чотирьом присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії.

Вивчено, узагальнено та рекомендовано для поширення серед колег з метою використання в роботі педагогічний досвід двох учителів.

На останньому засіданні методичної ради було проведено звіт керівників методичних структур та підбито підсумки участі вчителів у методичній роботі.  Результативною є робота усіх методичних обєднань.

  Отже, роботу методичних структур можна вважати такою, що сприяла реалізації науково-методичної проблемної теми школи.

Учителі долучають учнів до активної пошукової діяльності та проводять цілеспрямовані індивідуальні заняття з обдарованими дітьми.  Понад 400 дітей займаються в гуртках різного спрямування. Крім того, забезпечено належний соціально-педагогічний супровід цих дітей та співпрацю з їхніми батьками. Здійснюється висока мотивація творчої діяльності  школярів. Це дає можливість оптимально долучати обдарованих учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт МАН, інших інтелектуальних конкурсах і турнірах. Як наслідок, до творчої діяльності долучена кожна друга дитина школи. Тож у 2017-2018 н.р. 343 учні стали призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад, предметних конкурсів та турнірів.

                     Так,  63  призери І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад були подані в заявках на участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад призерами стали 38 учнів: 33+4 Крок+1 Євроолімпіада: 3 учні посіли І місця, 18 учнів ІІ місця та 17 учнів ІІІ місця. 5 учнів є призерами 2-х і більше олімпіад, що свідчить про різнобічні інтереси та обдарованість дітей.

                  Діти беруть активну участь і в ІІ етапі міської олімпіади Крок серед учнів 5-6 класів з української мови і літератури, математики, у міській олімпіаді Юне обдарування, а також у міському конкурсі знавців англійської мови серед учнів  4-5 -х класів.  за результатами участі 2 учні стали призерами олімпіади Крок із української мови та літератури і 2 учні призерами з математики.           

За результатами ІІ етапу предметних олімпіад, у ІІІ етапі брало участь 8 учнів, із них 7 стали призерами: 4 учні здобули І місця, 2 другі та 1 учень третє. Два учні  призери двох олімпіад.

У ІV етапі брали участь 3 учні, які і стали призерами, виборовши  одне І та два ІІІ місця. Минулого року було 2 призери.

У підсумкових наказах управління освіти про результати участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад вказано, що школа посідає одне із перших місць серед ЗНЗ за результатами участі учнів в олімпіадах ІІ етапу, а за результатами участі в ІІІ етапі перше серед ЗНЗ.

Учителі школи проводять значну роботу щодо залучення учнів до науково-пошукової діяльності та участі їх у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Про це свідчать високі результати, які показують учні як на контрольних випробуваннях, так і під час захисту  науково-дослідницьких робіт. Серед ЗНЗ результативність учнів у І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  МАН є однією з найкращих.  Кількість слухачів МАН та їх призерів цього року, як і попереднього залишається стабільною.  У  2017-2018 н.р. у І етапі МАН взяли участь  47  учнів, із яких стали призерами 16: 3 учні здобули І місця, 6 другі та 7 треті місця.  Призерами ІІ етапу конкурсу-захисту МАН стали 6 учнів: І місце 2 учні, ІІІ місце 4 учні.

Треба зазначити, що з кожним роком усе більше учнів школи бере участь у предметних конкурсах міського та обласного рівнів. Так, у цьому році 280 учнів стали призерами 42 міських та обласних конкурсів.    

  Отже, результативність роботи з обдарованим дітьми є високою:

-                     280 призерів  конкурсів;

Призери олімпіади:

-                     38 призери ІІ етапу: 33 + 4 (олімпіада Крок) + 1 Євроолімпіада;

-                     7 призерів ІІІ етапу;

-                     3 призери ІV етапу.

Призери конкурсу-захисту МАН:

-                     6 призерів І етапу ;

-                     6 призерів ІІ етапу;

-                     2 учасники ІІІ етапу.

Призери турнірів:

   -      Всеукраїнський турнір юних економістів І місце, обласний етап.

   -       Всеукраїнський турнір юних правознавців ІІІ місце, обласний етап ( додаток 1)

       18  травня   2018 р. було проведено свято  для обдарованих дітей, учителів та батьків Юні таланти, на якому відзначили призерів олімпіад, МАН, конкурсів, їхніх батьків та учителів, які підготували переможців, та нагороджено учасників свята грамотами, призами, подяками.

Діяли виховні центри:

-         куточок державної символіки

-         центр дозвілля клубу старшокласників Альфа

-         музейна кімната з українонародознавства Спадщина

-         музей з історії школи

-         центр дитячої творчості

Працювали гуртки:

-         гурток з хореографії

-         хореографічний гурток

-         гурток клуб старшокласників Альфа

-         гурток Веселкові нотки

-         гурток Художня вишивка

-         гурток народної творчості

-         гурток Моделювання іграшок-сувенірів

-         гурток Театр

-         гурток Школа безпеки

-         гурток Шахи

-         гурток Футбол (2 секції)

-         Євроклуб

-         гурток естрадного співу

-         гурток Юні туристи-краєзнавці

Гуртковою роботою було охоплено 515 учнів (49,2%).

Діяло учнівське самоврядування, яке складалося з пяти комісій: Дисципліни й порядку. Шефи малюків, Дозвілля, Милосердя, Інформації. До складу учкому входило 40 учнів 5-11-их класів.

    Пріоритетні напрямки виховної діяльності в 2017-2018 навчальному році:

-         створення комфортних умов для виховання дитини та ровитку її творчих та інтелектуальних здібностей;

-         національне-патріотичне виховання дітей

-         волонтерська діяльность.

     Основні виховні загальношкільні заходи, проведені у 2017-2018 навчальному році:

     -    Свято першого дзвоника;

-         тематичні лінійки та різноманітні заходи до історичних та памяних дат;

-         предметні тижні;

-         шкільний конкурс військово-патріотичної пісні та строю Червона калина;

-         зустріч учнів школи з представниками французького альянсу;

-         фізкультурно-оздоровчі заходи (змагання, Дні здоровя, свято спорту, товариські ігри між учителями та учнями, змагання на кубок директора школи тощо);

-         зустрічі з письменниками;

-         патріотичні флеш-моби;

-         вечір зустрічі з випускниками;

-         вітальні концерти до Дня працівника освіти, Міжнародного жіночого дня;

-         зустрічі з учасниками АТО;

-         тиждень школи;

-         заходи до Шевченківських днів;

-         свято творчості Ми діти українського народу ;

-         шкільний фестиваль учнівської творчості Надія;

-         Великодня майстерня випускників;

-         фестиваль патріотичної пісні та гала-концерт фестивлю, на який запрошувалися учасники АТО;

-         конкурс для дівчаток  3-4-их класів Міс Дюймовочка;

-         Свято знань і талантів;

-         Свято останнього дзвоника;

-         випускний вечір;

-         урочисте вручення свідоцтв девятикласникам та багато інших.

     Упродовж року важливого значення надавалося організації благодійної діяльності. Значну частину акцій було проведено на підтримку бійців АТО та населення Сходу. З метою надання різноманітної допомоги використано коштів на суму 65271 грн.

   

Покращення матеріально-технічної бази школи  за 2017-2018 н.р.

          У IY кварталі 2017 року розпочато капітальний ремонт по заміні вікон та облаштування утеплення Рівненської ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 27  на загальну суму 13 млн. 838 тис. грн. за бюджетні кошти.

1.    Придбано  за кошти батьків:

-         парти 16996 грн.

-         дошки - 7000 грн.

-         замінено покриття підлоги в кабінетах 26000 грн.

-         встановлено натяжні стелі 38118 грн.

-         телевізори (  3 шт.) 22500 грн.

-         ноутбуки  ( 5 шт.) 38504 грн.

Всього: 99122 грн.

 

2.    Інші джерела фінансування

Спортивний інвентар ( футбольні, баскетбольні  мячі) 2100 грн.

Телевізор 6500 грн.

Ноутбук 7000 грн.

Оплата інтернету 1503 грн.

Канцтовари, солодкі призи 6145 грн.

Ремонт освітлення в каб. 112 , 113 1300 грн.

Всього: 24548 грн.

Більш детальна інформація розміщена на сайті школи.

У червні 2018 року у школі розпочато роботи по заміні освітлення в таких кабінетах: 201, 114.

В липні серпні 2018 р. буде здійснюватися поточний ремонт приміщень школи.

 

Аналіз участі учнів ЗОШ № 27

в олімпіадах, турнірах, конкурсах, науково-дослідницькій роботі

 МАН

за 2017-2018 н.р.

 

 

Усього

учнів

Всеукраїнські олімпіади з навчальних предметів

Науково-дослідницька робота МАН

Предметні турніри

Міжнародний конкурс з укр. мови ім. П. Яцика

Міжнародний мовно-літературний конкурс                 ім.   Т. Шевченка

 

 

Предметні конкурси

ІІ

ІІІ

IV

 

І

ІІ

IІІ

 

ІІ

ІІІ

IV

 

ІІ

ІІІ

IV

 

ІІ

ІІІ

IV

 

343

33+4

7

3

16

6

2 учас.

-

2

-

1

-

-

5

1

-

280

 

 

Результативність  роботи з обдарованими дітьми  ЗОШ № 27

за останні 3 роки

 

Олімпіади, МАН, конкурси

Кількість призерів

 

2015-2016

н.р.

2016-2017

н.р.

2017-2018

н.р.

 

Олімпіади

ІІ етап

41

 

33+5 Крок

+ 1  знавців англійської мови

1-Євроолімпіада

1- Юне обдарування

44

 

38+ 5 Крок

1 знавців

англійської мови

 

38

 

33+4 Крок

1-Євроолімпіада

 

ІІІ етап

6

7

7

IY етап

1

2

3

 

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН

І етап

25

22

16

ІІ етап

5

10

6

ІІІ  етап

-

-

2 учасники

 

      Предметні турніри

обласний етап

3

Фізика, економіка,

правознавство

3

Хімія, економіка,

правознавство

2

Економіка,

правознавство

                                              

                                                                 Предметні конкурси

Всеукраїнський конкурс знавців української мови

ім. П. Яцика

 

3

3

1

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка

5

 

 

6

 

6

 

 

 

 

Інші конкурси

245

290

280

 

 

Участь учителів ЗОШ № 27

у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходах

за останні 3 роки

Міжнародний рівень та всеукраїнський рівні

№ з/п

Заходи

Роки

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1.

Конференції

1

3

1

2.

Семінари

2

-

-

     3.

Конкурси

1

-

-

                                                                         Обласний рівень

1.

Співпраця з РОІППО ( показові уроки , заходи)

4

4

3

2.

Семінари

4

1

-

3.

Школа педагогічної майстерності

1

-

-

4.

Майстер-клас

1

-

1

5.

Фахові конкурси:

-         Учитель року

-         Конкурс-ярмарок педагогічної творчості

 

1

2

 

1

1

 

 

 

1

2

 

 

                                                                           Міський рівень

1.

Школа педагогічної майстерності

           2

-

10

2.

Семінари

2

5

3

3.

Конференції

-

-

1

4.

Творчі групи

13

7

5

5.

Методичні обєднання

3

1

5

6.

Фахові конкурси:

-         Учитель року

-         Конкурс-ярмарок педагогічної творчості

 

2

2

 

 

 

1

7

 

 

 

1

9

 

       

7.

Майстер-клас

-

1

1

Видавнича діяльність

ПІП

Видання

Назва

Човпило Галина Олександрівна

Науково-методичний журнал Логопед (видавнича група Основа), вересень, 2017 р.

Заняття для учнів 2-го класу із ФФНМ. Осінь. Голосні звуки

Човпило Галина Олександрівна

Науково-методичний журнал Логопед (видавнича група Основа), березень, 2018 р.

Заняття для учнів 2-го класу із НВ ЗНМ із використанням інтерактивних технологій. Весна

                                                        Інформаційні освітні сайти

                                  (Матеріали з досвіду роботи, конспекти уроків)

№ з/п

Назва сайту

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1.

Сайт міського управління освіти Бук-сервер

19

14

30

2.

Сайт обласного управління освіти Освіта Рівненщини

11

-

-

3.

Сайт Рівненської обласної бібліотеки Освітній навігатор

14

9

37

4.

Інші сайти

11

3

2

 

 

 

 

    

 

Звіт директора школи про  роботу педагогічного колективу                  

за 2016-2017 н.р.

 

      На 05 вересня 2017 року в школі налічувалося 38 класів, у яких навчається 1045 учнів. На кінець навчального року в школі є 36 випускників 11-х класів та 91 9-х класів.  Претендентами на золоту медаль є 4 учні, на срібну 2. Також  4 учні 9-х класів претенденти на свідоцтво з відзнакою. Похвальним листом нагороджено 84 учні, 1 Похвальною грамотою.

         Аналіз результатів ЗНО-2017 року випускників школи узагальнено в таблиці

      У початковій школі 3 класи ( 1-В, 2-В, 4-В) навчалися за системою розвивального навчання та 3 класи (1-А, 2-Г та 3-В) за науково-педагогічним проектом Інтелект України.

Крім того, учні 1-4 класів вивчали курси за вибором:

-           сходинки етичного зростання;

-           розвиток творчих здібностей;

-           риторику;

-           зарубіжну літературу,

-           хореографію.

   Учні 5-6 класів українознавство.

   Учні 8 класів громадянську освіту.

   Учні  9-х класів поглиблено вивчали:

9 - А клас біологію, 9-Б клас українську мову, 9-В клас математику.

   У старшій школі профільне навчання здійснювалося за такими напрямками:

10-А, 11-А філологічний ( українська філологія);

11-Б біолого-хімічний;

10-Б економічний.

   Факультативно учні вивчали:

-  Права дитини 8 - мі класи;

-  Досліджуючи гуманітарне право - 9-ті класи;

-  Рівнезнавство 11 - ті класи;

-  українознавство 7 - мі класи; 

-  фінансова грамотність 10-ті класи..

      У школі навчається 8 дітей-сиріт, 170 учнів із багатодітних сімей; 63 дитини, батьки яких є (були) учасниками АТО.

      На постійному контролі перебувало питання відвідування учнями школи. Щоденно здійснювався аналіз відвідування учнями школи та окремих уроків, за результатами якого проводилася робота з учнями, батьками.

      Ефективно працювала шкільна рада профілактики, налагоджено роботу із комісією у справах неповнолітніх. На внутрішньому обліку перебуває 6 учнів, на міському немає.

         Система методичної роботи в школі у 2016-2017 н.р. була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми Формування обдарованої, творчо розвиненої,  соціально компетентної особистості, адаптованої до інформаційного суспільства XXІ ст., в акмеологічному просторі школи ( ІІІ етап, 4-й рік роботи. Упровадження досвіду в практику роботи школи). Головне зусилля всіх структур методичної роботи було зосереджене на надання реальної, дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їхньої професійної майстерності, активізацію творчого потенціалу, сприяння запровадженню кращих технологій педагогічної діяльності, ефективному втіленню інновацій, поширенню педагогічного досвіду серед колег. Уся методична робота планувалась і проводилася за результатами діагностики професійної компетентності педагогів, їх потреб і труднощів, запитів.      Методичну роботу координувала  методична рада школи.

     З метою організації самосвітньої роботи, підвищення професійної компетентності вчителів та реалізації  науково-методичної проблемної теми у 2016-2017 н.р. ефективно діяла  творча група Інтелект України створення освітнього середовища для розвитку здібної та обдарованої особистості, 

З метою підвищення методичного рівня вчителів у школі систематично проводяться інструктивно-методичні наради. Важливу роль у зростанні методичної майстерності відіграють педагогічні ради, семінари, педагогічні читання тощо. Треба відзначити, що всі вони проводяться з використанням нетрадиційних активних форм та новітніх технологій. У структурі методичної роботи однією з найважливіших форм є діяльність шкільних методичних обєднань. У 2016-2017 н.р. працювало 9 методичних обєднань:  учителів словесного циклу, учителів суспільно-природничих дисциплін; учителів іноземних  мов; учителів математики, фізики та інформатики; учителів технологій та мистецтва; учителів  хімії, біології та основ здоровя; учителів фізичної культури та предмету Захист Вітчизни; учителів початкових класів; класних керівників Засідання методичних обєднань проводилися з використанням активних форм роботи. Щорічний аналіз роботи методичних обєднань свідчить про вдосконалення планування, форм і методів проведення як теоретичної, так і практичної частини засідань. Позитивним є те, що керівники впроваджують ефективні форми роботи, тож у 2016-2017 н.р. усі методобєднання  запланували та провели міжпредметні засідання.

    З метою розвитку інтересу учнів до вивчення навчальних предметів, поглиблення знань, розвитку творчих здібностей школярів згідно з річним графіком проведено предметні тижні. Аналіз проведених тижнів засвідчує, що під час організації та проведення позакласної роботи вчителі використовують переважно активні форми роботи. На шкільних лінійках відбуваються презентації предметних тижнів, а по завершенні підбиття підсумків та нагородження.

   З індивідуальних та групових форм роботи дієвими є ті, які організовано за результатами діагностики професійної компетентності педагогів.Традиційними формами роботи, які спрямовані на творче зростання педагогів, є фестивалі творчих уроків та педагогічної майстерності. Тож із 20.02 по 47. 02.2017 вчителі брали активну участь у фестивалі методичної майстерності Професійне зростання акме-вчителя в інформаційному просторі школи.

Активізації творчого потенціалу педагогів сприяє їхня участі у фахових конкурсах: Всеукраїнському конкурсі Учитель року 2017, конкурсі-ярмарку педагогічної творчості. Лауреатом І етапу Всеукраїнського конкурсу Учитель року 2017 стала учитель початкових класів Кириченко І.В. У конкурсі-якмарку педагогічної творчості брало участь 9 учителів, які представили 9 посібників. Призерами І етапу конкурсу стали 3 вчителі, лауреатами 4, призером ІІ етапу конкурсу 1 учитель. Педагоги популяризують свій педагогічний досвід та напрацювання у фаховій періодиці та на освітніх інформаційних сайтах: 1 статтю розміщено в журналі Логопед (видавництво Основа), на сайті міського управління освіти Бук-сервер розміщено 19 видів матеріалів 6 вчителів, на сайті Рівненської обласної бібліотеки Освітній навігатор розміщено 9 видів робіт 9 вчителів, які отримали сертифікати. Двоє вчителів  мають активовані персональні блоги.

Цьогоріч продовжено міжнародну співпрацю з колективом гімназії м.Сульмержице (Республіка Польща). Тож у січні 2016 року та в березні 2017 року було організовано та проведено українсько-польські онлайн-конференції, у яких узяли участь  представники Школьно-гімназійної спільноти м.Сульмержице та вчителі школи.

Учителі школи брали активну участь у методичних заходах всеукраїнського, обласного та міського рівнів.У  2016-2017 н.р. продовжується співпраця закладу з РОІППО,  учителі школи поширюють досвід серед колег слухачів курсів.

   Творчою лабораторією для вчителя є навчальний кабінет, його матеріально-методичне забезпечення. Упродовж року учителі поповнюють кабінети технічними засобами навчання, дидактичним та роздатковим матеріалами, необхідною літературою. Огляди-конкурси, які проходять у школі щороку, спонукають педагогів до систематичної роботи щодо зміцнення та оновлення матеріально-методичної бази.

У школі створено належні умови для самоосвіти вчителя: наявна фахова періодика, методична література, стенди та методичні столи зі змінною інформацією тощо. Учителі ведуть картки особистісного зростання, творчі портфоліо, плани самоосвіти; звітуються  про самоосвіту  на засіданнях методичних обєднань, педрадах. Значну роль у самоосвіті педагога відіграє взаємовідвідування уроків, що сприяє запозиченню кращих форм і методів роботи, спонукає вчителя до пошуку нових методів, активізує творчу ініціативу. У школі проводилося багато показових уроків та добре налагоджена система їх відвідування. У 2016-2017 н.р. курсову перепідготовку згідно з графіком пройшли 19 вчителів. Проатестовано 17 педагогічних працівників.

На останньому засіданні методичної ради було проведено звіт керівників методичних структур та підбито підсумки участі вчителів у методичній роботі.  Результативною є робота усіх методичних обєднань.

  Отже, роботу методичних структур можна вважати такою, що сприяє реалізації науково-методичної проблемної теми школи.

Понад 400 дітей займаються в гуртках різного спрямування. Крім того, забезпечено належний соціально-педагогічний супровід цих дітей та співпрацю з їхніми батьками. Здійснюється висока мотивація творчої діяльності  школярів. Це дає можливість оптимально долучати обдарованих учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт МАН та інших інтелектуальних конкурсах. Як наслідок, до творчої діяльності долучена кожна друга дитина школи.

      У 2016-2017 н.р. 59 учнів узяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Із них 44, що становить 75 % посіли призові місця. 4 учні є призерами 2-х і більше олімпіад; 5 учнів призерами олімпіади Крок. Другий рік поспіль учні 5-6-х класів є призерами конкурсу знавців англійської мови. 7 учнів стали призерами ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад і, приємно зазначити, 2 учні призери ІV етапу.

Учителі школи проводять значну роботу щодо залучення учнів до науково-пошукової діяльності та участі їх у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Про це свідчать високі результати, які показують учні як на контрольних випробуваннях, так і під час захисту  науково-дослідницьких робіт. У  2016-2017 н.р. у І етапі МАН взяли участь  56  учнів, із яких стали призерами І етапу стали 22 учні, а призерами ІІІ етапу 10 учнів. Школярі посіли призові місця у 18 секціях. Це свідчить про всебічні інтереси учнів. Треба відзначити, що в роботі з обдарованим дітьми, а саме за  результатами участі учнів у ІІ  та ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН у рейтингу   серед ЗНЗ школа має один із найкращих показників.

Четвертий рік поспіль  школярі  беруть участь у предметних турнірах юних  хіміків, правознавців, економістів. Так, 3 команди є призерами обласних турнірів: одна команда  посіла ІІ місце  в обласному етапі  Всеукраїнського турніру  юних економістів та дві команди мають ІІІ місця в обласному етапі  Всеукраїнського турніру  юних хіміків  та  Всеукраїнського турніру  юних правознавців.

     Треба відзначити, що з кожним роком усе більше учнів бере участь у конкурсах Всеукраїнського, обласного та міського  рівнів. Так, у 2016-2017 н.р. 290 учнів стали призерами 46 Всеукраїнських, обласних та міських конкурсів конкурсів.

Отже, результативність роботи з обдарованим дітьми є високою:

-                     290 призерів  конкурсів;

Призери олімпіади:

-                     44 призери ІІ етапу: 38 + 5 (олімпіада Крок) + 1 знавців англійської мови;

-                     7 призерів ІІІ етапу;

-                     2 призери ІV етапу.

Призери конкурсу-захисту МАН:

-                     22 призерів І етапу ;

-                     10 призерів ІІ етапу.

Призери турнірів:

   -      Всеукраїнський турнір юних економістів ІІ місце, обласний етап.

   -       Всеукраїнський турнір юних правознавців ІІІ місце, обласний етап.

   -       Всеукраїнський турнір юних хіміків ІІІ місце, обласний етап.

         24  травня   2017 р. було проведено свято  для обдарованих дітей, учителів та батьків Юні таланти, на якому відзначили призерів олімпіад, МАН, конкурсів, їхніх батьків та учителів, які підготували переможців, та нагороджено учасників свята грамотами, призами, подяками.

     У 2016-2017 н.р. у школі:

 Діяли виховні центри:

-         куточок державної символіки

-         центр дозвілля клубу старшокласників Альфа

-         музейна кімната з українонародознавства Спадщина

-         музей з історії школи

-         центр дитячої творчості

 

Працювали гуртки:

-         гурток з хореографії

-         хореографічний гурток

-         гурток клуб старшокласників Альфа

-         гурток Веселкові нотки

-         гурток Художня вишивка

-         гурток народної творчості

-         гурток Моделювання іграшок-сувенірів

-         гурток КВН-театр

-         гурток Театр

-         гурток Школа безпеки

-         гурток Шахи

-         гурток Футбол (2 секції)

-         Євроклуб

-         гурток естрадного співу

-         гурток Юні туристи-краєзнавці

Гуртковою роботою було охоплено 515 учнів (49,2%).

Діяло учнівське самоврядування, яке складалося з пяти комісій: Дисципліни й порядку. Шефи малюків, Дозвілля, Милосердя, Інформації. До складу учкому входило 40 учнів 5-11-их класів.

    Пріоритетні напрямки виховної діяльності в 2016-2017 навчальному році:

-         створення комфортних умов для виховання дитини та ровитку її творчих та інтелектуальних здібностей;

-         національне-патріотичне виховання дітей

-         волонтерська діяльность.

     Основні виховні загальношкільні заходи, проведені у 2016-20167 навчальному році:

     -    Свято першого дзвоника;

-         тематичні лінійки та різноманітні заходи до історичних та памяних дат;

-         предметні тижні;

-         шкільний конкурс військово-патріотичної пісні та строю Червона калина;

-         зустріч учнів школи з представниками французького альянсу;

-         фізкультурно-оздоровчі заходи (змагання, Дні здоровя, свято спорту, товариські ігри між учителями та учнями, змагання на кубок директора школи тощо);

-         зустрічі з письменниками;

-         патріотичні флеш-моби;

-         проект-акція Картина одного дня: створення колективного панно Україна моя країна;

-         вечір зустрічі з випускниками;

-         вітальні концерти до Дня працівника освіти, Міжнародного жіночого дня;

-         зустрічі з учасниками АТО;

-         тиждень школи;

-         заходи до Шевченківських днів;

-         свято українського фольклору для учнів 3-4-их класів;

-         шкільний фестиваль учнівської творчості Ми діти вільної країни;

-         Великодня майстерня випускників;

-         фестиваль патріотичної пісні та гала-концерт фестивлю, на який запрошувалися учасники АТО;

-         конкурс для хлопчиків 3-4-их класів Юні козачата;

-         Свято знань і талантів;

-         Свято останнього дзвоника;

-         випускний вечір;

-         урочисте вручення свідоцтв девятикласникам та багато інших.

     Упродовж року важливого значення надавалося організації благодійної діяльності. Значну частину акцій було проведено на підтримку бійців АТО та населення Сходу. З метою надання різноманітної допомоги використано коштів на суму 54 975 грн.

Покращення матеріально-технічн6ої бази школи  за 2016-2017 н.р.

1.    Придбано  за кошти батьків:

-         парти: к. 313, к. 214, к. 212 51497 грн.

-         дошки: к. 409, к. 311, к. 201 4299 грн.

-         меблі, жалюзі: к. 414, к. 407, к. 316, к. 302, к. 202, к.319, к. 205, к. 408 25119 грн.

-         телевізори, ноутбуки, принтери: к. 309, к. 407, к. 405, к. 202, к. 302 28335 грн.

Всього: 109250 грн.

 

 

2.    Інші джерела фінансування

2 DVD, флешки: к. 410, к. 413 1500 грн.

Ксерокс бібліотека 4300 грн.

Спортивний інвентар ( мячі, фішки) 2200 грн.

Дошка, розетки: каб. 203 1939 грн.

Оплата інтернету 1503 грн.

Ремонт опалення в каб. 112 1500 грн.

Всього: 12942 грн.

У червні 2017 року у школі розпочато роботи по заміні освітлення в таких кабінетах: 412,414,410,309,205. Каб. 203 реконструюється під кабінет інформатики.

В липні серпні 2017 р. буде здійснюватися поточний ремонт приміщень школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт директора школи про  роботу педагогічного колективу

за 2015-2016 н.р.  

 

      На 05 вересня 2015 року в школі налічувалося  37 класів, у яких навчалося 993 учні. Випущено зі школи 42 учніі 11-их класів та 78 учнів 9-х класів.Із срібною медаллю школу закінчила 1 учениця 11-А класу Яцентюк Катерина. Також 5 учнів 9 класів  отримали свідоцтво з відзнакою. Похвальним листом нагороджено 67 учнів, 4 Похвальною грамотою.

      У початковій школі 3 класи ( 1-В, 3-В, 4-В) навчалися за системою розвивального навчання, 1-Г та 2-В класи за науково-педагогічним проектом Інтелект України.

      Крім того, учні 1-4 класів вивчали курси за вибором:

-           сходинки етичного зростання;

-           розвиток творчих здібностей;

-           риторику;

-           зарубіжну літературу.

Учні 5-6 класів українознавство.

Учні 8 класів громадянську освіту.

        Учні 8-х, 9-х класів поглиблено вивчали:

8 - А клас біологію, 8-Бклас українську мову, 8-В клас математику;

9-А клас фізику,  9-Б клас математику;  9-В клас українську мову.

             У старшій школі профільне навчання здійснювалося за такими напрямками:

10-А, 11-А філологічний ( українська філологія);

10-Б біолого-хімічний;

11-Б фізичний.

Факультативно учні вивчали:

-  практичне право 8 - мі класи;

-  Рівнезнавство 11 - ті класи;

-  українознавство 7 - мі класи; 

-  фінансова грамотність 10-ті класи.

      Результати навчальних досягнень школярів за 2015-2016 н.р. такі:  73 учні 2-11 класів мають високий рівень знань, 348   високий і достатній.

      У школі навчається 9 дітей-сиріт та 73 напівсиріт, 166 учнів із багатодітних сімей; 55 дітей, батьки яких є учасниками АТО; 5 учнів із числа переселених зі східних областей та АР Крим.

      На постійному контролі перебувало питання відвідування учнями школи. Щоденно здійснювався аналіз відвідування учнями школи та окремих уроків, за результатами якого проводилася робота з учнями, батьками.

      Ефективно працювала шкільна рада профілактики, налагоджено роботу із комісією у справах неповнолітніх. На внутрішньому обліку перебуває 8 учнів, на міському немає.

         Система методичної роботи в школі у 2015-2016 н.р. була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми Формування обдарованої, творчо розвиненої,  соціально компетентної особистості, адаптованої до інформаційного суспільства XXІ ст., в акмеологічному просторі школи ( ІІ етап, 3-й рік роботи. Практичне дослідження науково-методичної проблемної теми). Головне зусилля всіх структур методичної роботи було зосереджене на надання реальної, дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їхньої професійної майстерності, активізацію творчого потенціалу, сприяння запровадженню кращих технологій педагогічної діяльності, ефективному втіленню інновацій. Уся методична робота планувалась і проводилася за результатами діагностики професійної компетентності педагогів, їх потреб і труднощів, запитів.  Методичну роботу координувала  методична рада школи.

     З метою організації самосвітньої роботи, підвищення професійної компетентності вчителів та реалізації  науково-методичної проблемної теми у 2015-2016 н.р. ефективно діяли  творчі групи: Формування інформаційно комунікаційних компетентностей школярів у процесі викладання навчальних дисциплін та Інтелект України створення освітнього середовища для розвитку здібної та обдарованої особистості, 

З метою підвищення методичного рівня вчителів у школі систематично проводяться інструктивно-методичні наради. Важливу роль у зростанні методичної майстерності відіграють педагогічні ради, семінари, педагогічні читання тощо. Треба відзначити, що всі вони проводяться з використанням нетрадиційних активних форм та новітніх технологій. У структурі методичної роботи однією з найважливіших форм є діяльність шкільних методичних обєднань. У 2015-2016 н.р. працювало 9 методичних обєднань:  учителів словесного циклу, учителів суспільно-природничих дисциплін; учителів іноземних  мов; учителів математики, фізики та інформатики; учителів технологій та мистецтва; учителів  хімії, біології та основ здоровя; учителів фізичної культури та захисту Вітчизни; учителів початкових класів; класних керівників Засідання методичних обєднань проводилися з використанням активних форм роботи. Щорічний аналіз роботи методичних обєднань свідчить про вдосконалення планування, форм і методів проведення як теоретичної, так і практичної частини засідань. Позитивним є те, що керівники впроваджують ефективні форми роботи, тож у 2015-2016 н.р. усі методобєднання  запланували та провели міжпредметні засідання.

    З метою розвитку інтересу учнів до вивчення навчальних предметів, поглиблення знань, розвитку творчих здібностей школярів згідно з річним графіком проведено предметні тижні, Аналіз проведених тижнів засвідчує, що під час організації та проведення позакласної роботи вчителі використовують переважно активні форми роботи. На шкільних лінійках відбуваються презентації предметних тижнів, а по завершенні підбиття підсумків та нагородження.

   З індивідуальних та групових форм роботи дієвими є ті, які організовано за результатами діагностики професійної компетентності педагогів.Традиційними формами роботи, які спрямовані на творче зростання педагогів є фестивалі творчих уроків, тож із 22.02 по 27. 02.2016 року проведено методичний тиждень Я атестуюсь.

Активізації творчого потенціалу педагогів сприяє їхня участі у фахових конкурсах: Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей Мій особистісно зорієнтований урок,  конкурсі-ярмарку педагогічної творчості. Призерами обласного етапу Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей Мій особистісно зорієнтований урок стали 4 вчителів. У конкурсі-якмарку педагогічної творчості брало участь 6 учителів, які представили 6 посібників. Лауреатами міського етапу конкурсу стали 4 вчителі. Учителі активно популяризують свій педагогічний досвід та напрацювання у фаховій періодиці та на освітніх інформаційних сайтах: 2 статті розміщено в журналі Сучасна школа України, на сайті міського управління освіти Бук-сервер розміщено 17 видів матеріалів 14 вчителів, на сайті Рівненської обласної бібліотеки Освітній навігатор розміщено 22 види робіт 15 вчителів, які отримали сертифікати. Двоє вчителів  мають активовані персональні блоги.

Цьогоріч продовжено міжнародну співпрацю з колективом гімназії м.Сульмержице (Республіка Польща). Тож у березні 2016 року було організовано та проведено українсько-польську науково-практичну конференцію Створення умов для здобуття якісної освіти та функціонування інформаційного освітнього середовища навчального закладу, у якій узяли участь  представники Школьно-гімназійної спільноти м.Сульмержице та вчителі школи.

Учителі школи брали активну участь у методичних заходах всеукраїнського, обласного та міського рівнів.У  2015-2016 н.р. продовжується співпраця закладу з РОІППО,  учителі школи обмінюються досвідом із слухачами курсів.

   Творчою лабораторією для вчителя є навчальний кабінет, його матеріально-методичне забезпечення. Упродовж року учителі поповнюють кабінети технічними засобами навчання, дидактичним та роздатковим матеріалами, необхідною літературою. Огляди-конкурси, які проходять у школі щороку, спонукають педагогів до систематичної роботи щодо зміцнення та оновлення матеріально-методичної бази.

У школі створено належні умови для самоосвіти вчителя: наявна фахова періодика, методична література, стенди та методичні столи зі змінною інформацією тощо. Учителі ведуть картки особистісного зростання, творчі портфоліо, плани самоосвіти; звітуються  про самоосвіту  на засіданнях методичних обєднань, педрадах. Значну роль у самоосвіті педагога відіграє взаємовідвідування уроків, що сприяє запозиченню кращих форм і методів роботи, спонукає вчителя до пошуку нових методів, активізує творчу ініціативу. У школі проводилося багато показових уроків та добре налагоджена система їх відвідування. У 2015-2016 н.р. курсову перепідготовку згідно з графіком пройшли 12 вчителів. Проатестовано 11 педагогічних працівників.

На останньому засіданні методичної ради було проведено звіт керівників методичних структур та підбито підсумки участі вчителів у методичній роботі.  Результативною є робота усіх методичних обєднань.

  Отже, роботу методичних структур можна вважати такою, що сприяє реалізації науково-методичної проблемної теми школи.

    Пріорітетні напрямки виховної діяльності в 2015-2016 навчальному році:

-         створення комфортних умов для виховання дитини та ровитку її творчих та інтелектуальних здібностей;

-         національне-патріотичне виховання дітей

-         волонтерська діяльность.

 

У школі діяли виховні центри:

     - куточок державної символіки

- центр дозвілля молодіжного клубу Альфа

-         музейна кімната з українонародознавства Спадщина

-         музей з історії школи

-         центр дитячої творчості;

 

працювали гуртки:

-         гурток з хореографії

-         молодіжний клуб Альфа

-         клуб Школяр

-         гурток радіоелектронного конструювання

-         гурток Виготовлення сувенірів

-         гурток народної творчості

-         драматичний гурток КВН-театр

-         гурток Школа безпеки

-         гурток Шахи

-         гурток Футбол

-         Євроклуб

-   гурток Художня вишивка

     -    гурток естрадного співу

-         гурток Юні туристи-краєзнавці

-         гурток з моделювання іграшок-сувенірів

Гуртковою роботою було охоплено 432 учні (43,4%).

Діяло учнівське самоврядування, яке складалося з пяти комісій: Дисципліни й порядку. Шефи малюків, Дозвілля, Милосердя, Інформації. До складу учкому входило 40 учнів 5-11-их класів.

   

 Основні виховні загальношкільні заходи, проведені у 2015-2016 навчальному році:

     -    Свято першого дзвоника;

-         тематичні лінійки та різноманітні заходи до історичних та памяних дат;

-         предметні тижні;

-         шкільний конкурс військово-патріотичної пісні та строю Червона калина;

-         творча виставка Золоті барви осені;

-         вітальні концерти до Дня працівника освіти, Міжнародного жіночого дня;

-         зустрічі з учасниками АТО;

-         тиждень школи;

-         заходи до Шевченківських днів;

-         благодійний тиждень На крилах мрій, у рамках якого проведено такі заходи: фестиваль-конкур-ярмарок Надія, майстер-клас Розфарбуй метелик. Дерево побажань, аукціон-продаж виробів-метеликів;

-         Свято знань і талантів;

-         конкурс для дівчаток Міс Дюймовочка;

-         Свято останнього дзвоника;

-         випускний вечір;

-         урочисте вручення свідоцтв девятикласникам та багато інших.

     Упродовж року важливого значення надавалося організації благодійної діяльності. Значну частину акцій було проведено на підтримку бійців АТО та населення Сходу. З метою надання різноманітної допомоги використано коштів на суму 77 887 грн.

432 учні (43,4%)  займаються в 17 гуртках різного спрямування. Крім того, забезпечено належний соціально-педагогічний супровід цих дітей та співпрацю з їхніми батьками. Здійснюється висока мотивація творчої діяльності  школярів. Це дає можливість оптимально долучати обдарованих учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт МАН та інших інтелектуальних конкурсах. Як наслідок, до творчої діяльності долучена кожна друга дитина школи.

      У 2015-2016 н.р. 58 учнів узяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Із них 39, що становить 67 % посіли призові місця. 7 учнів є призерами 2-х і більше олімпіад. 5 учнів стали призерами олімпіади Крок . Приємно зазначити, що другий рік поспіль учні 5-6-х класів є призерами конкурсу знавців англійської мови, також є призер міської олімпіади Юне обдарування у номінації математика.

Учителі школи проводять значну роботу щодо залучення учнів до науково-пошукової діяльності та участі їх у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Про це свідчать високі результати, які показують учні як на контрольних випробуваннях, так і під час захисту  науково-дослідницьких робіт. У  2015-2016 н.р. у І етапі МАН взяли участь  58  учнів, із яких стали призерами 25. Школярі посіли призові місця у 18 секціях. Це свідчить про всебічні інтереси учнів. Треба відзначити, що в роботі з обдарованим дітьми, а саме за  результатами участі учнів у ІІ  та ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН у рейтингу   серед ЗНЗ школа має один із найкращих показників.

Четвертий рік поспіль  школярі  беруть участь у предметних турнірах юних біологів,  хіміків, фізиків, правознавців, економістів. Так, 3 команди є призерами обласних турнірів: дві команди посіли І місця в обласному етапі  Всеукраїнського турніру  юних фізиків  та  Всеукраїнського турніру  юних економістів; одна команда  посіла ІІІ місце  в обласному етапі  Всеукраїнського турніру  юних правознавців.

     Треба відзначити, що з кожним роком усе більше учнів бере участь у конкурсах Всеукраїнського, обласного та міського  рівнів. Так. у 2015-2016 н.р. 245 учнів стали призерами 37 Всеукраїнських, обласних та міських конкурсів конкурсів.

Отже, результативність роботи з обдарованим дітьми є високою:

-                     245 призерів  конкурсів;

Олімпіади:

-                     39 призерів: 33 міських, 5 олімпіада Крок, 1 Юне обдарування  ІІ етап;

-                     6 призерів обласних  ІІІ етап;

-                     1 призер всеукраїнської ІVетап.

МАН:

-                     25 призерів І етапу ;

-                     5 призерів ІІ етапу;

-                     1 призер ІІІ етапу.

Турніри:

   -      Всеукраїнський турнір юних фізиків І місце,обласний етап;

   -      Всеукраїнський турнір юних економістів І місце, обласний етап

   -       Всеукраїнський турнір юних правознавців ІІІ місце, обласний етап

         19  травня   2016 р. було проведено свято  для обдарованих дітей, учителів та батьків Юні таланти, на якому відзначили призерів олімпіад, МАН, конкурсів, їхніх батьків та учителів, які підготували переможців, та нагороджено учасників свята грамотами, призами, подяками.

 

 

 

Покращення матеріально-технічної бази школи у порівнянні з минулим навчальним роком :

  за бюджетні кошти :

   - придбано компютерний клас 69000 грн.;

   - придбано парти в кабінет початкової школи -

  за спонсорські кошти:  

  -  придбано волейбольні мячі 990грн.;

  -  встановлено металопластикові вікна ( каб. 418, коридор блоку шестирічок) 5800 гр;

  -   придбано телевізор, ноутбук 16000 грн.;

  - дошка ( каб. 309) 2513 грн.;

  - лічильник обліку води 2100 грн.

  за кошти батьків:

- меблі,  парти, дошки ( каб. 317, 320, 312, 215) 24873 грн.;

- телевізор, ноутбуки ( каб. 316, 407, 215) 17004 грн;

- встановлено металопластикові вікна ( каб. 418, 312) 9160 грн;

- ремонт стелі, заміна освітлення ( каб. 406, 401) 9680 грн.;

  - ремонт підлоги у  каб. 316 10000 грн.

   - поточний ремонт 29743 грн.

 - підписка, придбання підручників та літератури 4478 грн.

 

У 2015-2016 н.р. було 3 звернення громадян, які стосувалися зміни робочого      навчального плану ,  заміни вчителя-предметника.

 

 

 
Вчителі

корисні посилання

Оснащення школи

Позакласна робота
Наші публікації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Учнівське самоврядування
Шкільна бібліотека
Контактна інформація

Освітній навігатор

 
 

 
 

 APServer

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

zosh27 (усі права захищені)