Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27

Головна Новини Досягнення Розклади Оголошення

Адміністрація Результативність роботи з обдарованими дітьми у 2016-2017 н.р. 


I засідання
Дата проведення: серпня 2019р.
Тема: Пріоритетні напрямки діяльності школи щодо викладання предметів технологій та мистецтва у 2019-2020 н. р.
Форма проведення: консультативно методичний діалог

1. Аналіз роботи м/о за 2018-2019 н. р. та пріоритетні завдання вчителів технологій та мистецтва на 2019-2020 н. р.
Л. Котик
2. Ознайомлення, вивчення й аналіз нормативних та інструктивно методичних матеріалів, програм в рамках реалізації Концепції Нової української школи і вироблення рекомендацій з їх впровадження в навчально виховний процес:
- щодо викладання предметів; Л. Котик
- інструкції щодо ведення журналів; С. Банькова
- інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності; Н. Пирогова
- критерій оцінювання навчальних досягнень. Л. Котик

3. Затвердження плану роботи м/о вчителів технологій та мистецтва на 2019-2020 н. р.
Учителі МО
4. Шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду, досягнень психолого педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій.
Л. Котик
5. Обговорення проведення тижня технологій та мистецтва.
Учителі МО
6. Обговорення участі учнів в олімпіадах та настановних сесіях МАН
Учителі МО

Практична частина:
1. Вироблення критеріїв до укладання:
- календарних навчально методичних планів;
- планів гурткової роботи
Учителі МО
2. Колективне укладання планів:
- проведення тижня технологій та мистецтва;
- зміцнення навчально методичної бази кабінетів.
Учителі МО
3. Організація позакласної роботи.
Учителі МО

4. Ділова гра Конструктор уроку.
Учителі МОЛітература:
1. Методичні рекомендації управління освіти та Рівненського ОІППО на http://rosvita.rv.ua

2. Концепція Нової української школи.

3. Наказ МОН України №641 від 16.06.2015 Про затвердження Концепції національно патріотичного виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізації Концепції та методичних рекомендацій щодо національно патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

4. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою КМУ від 23.11.2011 р. № 1392 та Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти II ступеня (базова середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України Про освіту та затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №408 (5-9 класи).

5. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти затверджений Постановою КМУ від 23.11.2011 р. №1392 та Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти III ступеня (базова середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України Про освіту та затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 №407 (10-11 класи).Рекомендації

1. Проаналізувати роботу м/о за 2018 2019 н. р., взяти до уваги рекомендації та реалізувати пріоритетні завдання, визначені на 2019 2020 н. р.
Учителі МО

2. Схвалити план роботи м/о на 2019-2020 н. р.
Учителі МО

3. Впроваджувати педагогічний досвід колег науковців
Учителі МО

4. Тиждень технологій та мистецтва провести в другій декаді травня 2020 р.,
план проведення затвердити в директора школи.
Учителі МО

5. Взяти участь у I та II етапах Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання та технологій, в конкурсі захисті науково дослідницьких робіт МАН (мистецтво)
Учителі МО
II засідання
Дата проведення: листопада 2019р.
Тема: Технологія розвитку критичного мислення на сучасному уроці.
Форма проведення: панорама творчості Мій бренд педмайстерність і талант
Теоретична частина:
Методична скарбниця
1. Технологія розвитку критичного мислення на сучасному уроці.
О. Однорог
Перегляд відеоматеріалу на тему Розвиток критичного мислення у школярів


(https://www.youtube.com/watch?v=7qx6QdSWxMU)
2. Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітнії трансформацій: психологічний, інклюзивний, виховний.


Практична частина:
Методичний вояж Так навчають в Україні
Відеопрезентація Юлії Приходько, учителя трудового навчання Полтавської гімназії №17
(https://www.youtube.com/watch?v=5Ag5v-UEmjc)
1. Обговорення відео матеріалу та розроблення рекомендації.
2. Ділова гра Інтервю з компетентності.
3. Обговорення написання конспектів уроків згідно методичних рекомендації
Учителі МО
4. Обговорення участі учнів в олімпіадах з трудового навчання та технологій та настановних сесіях МАН з мистецтва. Обмін думками щодо роботи з обдарованими дітьми
Учителі МО
5. Обмін досвідом з питання викладання предметів технологій та мистецтва
Учителі МО

Презентаційний меседж А я роблю так
Формування критичного мислення засобами технологій та мистецтва як складова становлення успішної особистості школяра.
Л Котик
О. Марчак
Література:
1. Дженні Л. Стіл, Куртіс С. Мередит та Чарльз Темп. Методична система Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів. Посібник I та II.

2. Макаринюк В. О., Туманов О. О. Як опанувати технологію критичного мислення. Харків, Видавнича група Основа Тріада + 2008.

3. Ігор Сущенко, Олена Пометун Основи критичного мислення: методичний посібник для вчителів. Видавництво Ліра К ТОВ, Київ. 2016.

4. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій, Харків, Основа, 2011.

5. Терно С. О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання /С. О. Терно: [посібник для вчителя]. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. 70с.


III засідання
Дата проведення січня 2020р.
Тема: Використання інтерактивних форм і методів роботи в практиці роботи вчителів технологій та мистецтва.
Форма проведення: методичний аукціон Знай. Вивчай. Упроваджуй.
Теоретична частина:
Естафета вчительських здивувань.
Інноваційні технології - засіб активізації навчально - пізнавальної діяльності на уроках технологій та мистецтва.
О. Однорог

2. Метод проектів, як засіб реалізації дослідницьких, практичних та творчих завдань освіти.
Л. Котик

Практична частина:
Методична мета: Визначення вимог до змісту матеріалу, відбору обєктів проектування, оформлення звіту проектної діяльності за оновленою програмою.
1. Ситуаційно рольова гра Захист педагогічних проектів.
В. Б. Чепурко
О. В. Марчак
2. Формування загальнокультурної компетентності учнів засобами предметів технологій та мистецтва


Школа авторської ініціативи
Обговорення та обмін досвідом з метою впровадження в практику роботи.
Учителі МОПерсональний сайт учителя, як засіб поширення педагогічного досвіду.
Л. Котик
3.Підсумки результатів II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.
Л. Котик
4. Огляд літератури Хвилями океану педагогічних новинок.
О. Однорог
О. Марчак
5. Підготовка та проведення тижня технологій та мистецтва.
Учителі МО

IV засідання
Дата проведення березня 2020р.
Міжпредметне засідання вчителів трудового навчання та художньої культури.
Тема: Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках технологій та мистецтва.
Форма проведення: методичний марафон.
Теоретична частина:
Виступи:
Розвиток креативного мислення, як засіб формування життєво компетентної та творчої особистості.
Доповідь О. Марчак
2. Використання нетрадиційних форм проведення уроків трудового навчання.
З досвіду роботи Л. Котик
Практична частина:
Уроки - покази:
Методична мета: Продемонструвати форми, методи та прийоми, що розкривають креативний потенціал учнів.
____ клас (Л. Котик, О. Марчак)
Тема:


Обмін досвідом роботи
Творча лабораторія Використання народної творчості на уроках трудового навчання та художньої культури.
О. Марчак
Л. Котик
2. Форми, методи та прийоми з обдарованими дітьми. Підсумки проведення фахових конкурсів, МАН з технолого мистецьких дисциплін.
Учителі МО
3. Участь у методичній декаді Я атестуюсь
В. Чепурко
Л. Котик
О. Трофімчук
4. Обговорення та підсумок проведення тижня технологій та мистецтва.
Учителі МО
5. Вивчення досвіду роботи вчителів по підготовці переможців учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.
Л. КотикIV засідання
Дата проведення травня 2020 р.
Тема: Підсумки роботи методичного обєднання вчителів технологій та мистецтва за 2019 -2020 н.р.

Форма проведення: методичне панно Самоосвітній дороговказ.
Теоретична частина:
1. Підведення підсумків діяльності методобєднання вчителів технологій та мистецтва за рік.
Л. Котик
2. Аналіз контролю знань учнів за рік.
Учителі МО
3. Підсумки позакласної роботи з технологій та мистецтва, керівників гуртків, зокрема формування у школярів ціннісного ставлення до традицій та звичаїв українського народу.
Учителі МО
4. Особливості навчання в умовах компетентністно зорієнтованої освітньої парадигми.
О. Однорог


Практична частина:
Ділова гра Педагогічний аналіз
1. Обговорення результатів діагностики учителів м/о.
Учителі МО
2. Визначення основних напрямків планування та діяльності м/о на наступний навчальний рік.
Учителі МО
3. Укладання банку даних обдарованих дітей.
Учителі МО
4. Презентація наробок учителів м/о з проблемної теми школи та власних проблемних тем.
Учителі МО


Література:
1. Гедвілло О. І., Носова І. О., Ковальова Г. В. Індивідуальний підхід до навчання
з практикуму в майстернях /Трудова підготовка в закладах освіти 2008 №2;

2. Комаров Ю. Мултимедійний урок: проблеми ефективності //Історія України. 2010. - №19;

3. Софій Н. З., Онопрієнко О. В., Найда Ю. М., Пристінська М. С., Большакова І. О., Бібік Н. М. Нова українська школа: порадник для вчителя ТОВ Видавничий дім Плеяда., 2017.


Рівненська загальноосвітня школа I-III ступенів №27
Рівненської міської ради
Схвалено Погоджено:
На засіданні методичної ради Заступник директора
Протокол № Навчально виховної роботи
Від ____вересня 2019р. ______Банькова С. В.
План роботи
методичного обєднання
вчителів технологій та мистецтва
на 2019 2020 н.р.


Керівник методичного обєднання
Л. П. Котик


Розділ I

Підсумки роботи методичного
обєднання
за 2018-2019 н. р.


1. Звіт.
2. Завдання на 2019 2020 н. р.

Розділ IIНауково методична проблемна тема
роботи педагогічного колективу та методичного обєднанняРозділ III


Завдання методичного обєднання на 2019 -2020 н. р.

Проблемна тема шкільного методичного обєднання вчителів технологій та мистецтваРозвиток творчих здібностей, соціально трудових компетентностей школярів з метою розвитку та самореалізації конкурентоздатного, духовно зрілого громадянина України.

 
Вчителі

 

методичне об`єднання вчителів початкових класів

методичне об`єднання вчителів  словесного циклу
методичне об`єднання вчителів іноземних мов

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

методичне об`єднання вчителів математики, інформатики та фізики
методичне об`єднання вчителів хімії та біології
методичне об`єднання вчителів суспільно-природничого циклу

Освітній навігатор

методичне об`єднання вчителів технологій та мистецтва
методичне об`єднання вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни
Оснащення школи
Позакласна робота
Наші публікації

 APServer

Учнівське самоврядування
Шкільна бібліотека
Контактна інформація  
Звіт піклувальної ради  
Звіт директора  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

zosh27 (усі права захищені)